Ugrás a tartalomhoz

Operációs rendszerek mérnöki megközelítésben

Benyó Balázs, Fék Márk, Kiss István, Kóczy Annamária, Kondorosi Károly, Mészáros Tamás, Román Gyula, Szeberényi Imre, Sziray József

Panem Kiadó

R

R

RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) technika 206, 429

RAM modell 60, 65, 109

RAM-diszk 109, 342

randevú lásd: egyidejűség

real-time lásd: valós idejű

régen használt 354

reguláris állomány 329

rejtett elhelyezkedés (location transparency) 244

rejtjelezés lásd: kódolás

remote procedure call lásd: távoli eljáráshívás

Remote Procedure Call (RPC) 398, 400

rendszer (system) mód 36, 54

rendszer védelem (system protection) 271

rendszeradminisztráció 120

rendszeradminisztrátor 32, 62, 119, 127, 231

rendszerfolyamat 398

rendszergazda lásd: rendszer­-adminisztrá­tor

rendszerhívás (system call) 35, 44–45, 47–50, 52–53, 61, 69, 75, 131

rendszerindítás (boot) 56, 64

rendszerleállítás (shut down) 56

rendszermenedzser lásd: rendszer- adminisztrátor

rendszerprogramok 17–19, 44, 46, 53

rendszertervező 68

replikáció 252

request-reply protokoll 237

réteg (layer) 18, 42–44, 238–239

– szerkezet 282

rlogin parancs 234

rögzített partíciók (fixed partition) 164

rollback lásd: visszaállítás

root 334

routing lásd: forgalomirányítás

rövid távú ütemezés 140, 147

RPC (Remote Procedure Call) lásd: távoli eljáráshívás

rpcgen 255

RPC-szál 256

RR, Round–Robin ütemezési algoritmus 150