Ugrás a tartalomhoz

Az Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és Képben

Arcanum Adatbázis Kft.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben a nagyközönség számára népszerűsítő stílusban írt összefoglaló mű az Osztrák–Magyar Monarchia földrajzáról, állat- és növényvilágáról, történetéről és néprajzáról.„Van-e állam, mely egy ily nagy műhöz... oly gazdagságot, természetrajzi, tájképi és égalji tekintetben oly nagyszerű változatosságot egyesítve határai közt, a különböző népcsoportok néprajzi összetételében oly nagy mértékben nyújthatná a legérdekesebb képeket, mint monarchiánk? Ez ösztönzött bennünket, hogy e munkára vállalkozzunk” – olvashatjuk Rudolf trónörökös főherceg tollából a 21 kötetes sorozat bevezető kötetében. Az osztrák és magyar íróknak és művészeknek egész sora kalauzolja körbe az olvasót a kiterjedt országokon keresztül, a sok nyelvű népfajok között. Bécsből indulva, Alsó-Ausztrián és Tirolon át Bosznia Hercegovináig tájegységenként ismerhetjük meg a nemzetiségeket és néptörzseket, ezek nyelvét, hagyományait, életmódjukat, viseletüket – összefüggésben az ország jellemével, éghajlattal, a természettel és a földrajzzal. A történelem egésze a római világuralomtól az Osztrák-Magyar Monarchia koráig tárul fel az olvasó szeme előtt. Kiadványunk a dualizmus korának egyik nagyszabású vállalkozásaként számon tartott, igényes kivitelű, gazdagon illusztrált 21 kötetes munka teljes anyagát tartalmazza (zárójelben a megjelenés évszámával): 1. Bevezető kötet (1886); 2. Bécs és Alsó-Ausztria (1888); 3. Magyarország I. (B1888); 4. Felső-Ausztria és Salzburg (1889); 5. Stiria (1890); 6. Karinthia és Krajna (1891); 7. Magyarország II. (1891); 8. Az osztrák Tengermellék és Dalmáczia (1892); 9. Magyarország III. (1893); 10. Tirol és Voralberg (1893); 11. Csehország I. (1894); 12. Csehország II. (1896); 13. Magyarország IV. (1896); 14. Morvaország és Szilézia (1897); 15. Magyarország V. Felső-Magyarország I. (1898); 16. Galiczia (1898); 17. Bukovina (1899); 18. Magyarország VI. Felső-Magyarország II. (1900); 19. Bosznia és Herczegovina (1901); 20. Magyarország VII. Délkeleti Magyarország: Erdély és a szomszédos hegyvidékek (1901); 21. Szent István koronája országai VIII. Horvát-Szlavonország (1901)

Tartalomjegyzék

Letölthető anyagok
DC metaadatok
Cím:
Az Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és Képben
Kiadó:
Arcanum Adatbázis Kft.
Források:
Az Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és Képben: "Az egész munka 396 füzetben jelent meg, 21 kötetre terjed, 572 közleménynyel, 4520 rajzzal és 19 színes képmelléklettel. A szerkesztési munkálatok 1884-ben indúltak meg. A magyar kiadás első füzete 1885 deczember 1-én adatott ki; az utolsó 396-ik füzet, 1901 október 1-én jelent meg."
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Magyarország, Osztrák-Magyar Monarchia, néprajz
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása