Ugrás a tartalomhoz

Az Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és Képben

Arcanum Adatbázis Kft.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben

Rudolf

József

Fülöp

Badics, Ferencz

Baksay, Sándor

Ballagi, Aladár

Balogh, Gyula

Bartalus, István

Bedő, Albert

Bedőházi, János

Bella, Lajos

Bellosics, Bálint

Benedek, Elek

Berzeviczy, Albert

Bunyitay, Vincze

Czambel, Samu

Csánky, Dezső

Csernátony, Gyula

Dékány, Mihály

Eötvös, Károly

Farbaky, István

Fincziczky, Mihály

Francsics, Norbert

Géresi, Kálmán

Gonda, Béla

Gyarmathy, Zsigáné

György, Aladár

Hadzsics, Antal

Hankó, Vilmos

Herrmann, Antal

Herrmann, Antal

Hidvégi, Benő

Hoitsy, Pál

Hodinka, Antal

Horvay, Ede

Hunfalvy, János

Hunfalvy, Pál

Ilosvay, Lajos

Imre, Sándor

Istvánffy, Gyula

Jancsó, Benedek

Jekel, Frigyes

Jókai, Mór

Kandra, Kabos

Kádár, József

Károlyi, Árpád

Káldy, Gyula

Keleti, Gusztáv

Keleti, Károly

Kenedi, Géza

Kincs, Gyula

Király, Pál

Kozma, Ferencz

Körösi, László

Kubinyi, Miklós

Lehoczky, Tivadar

Lóczy, Lajos

Lovcsányi, Gyula

Lukács, Béla

Majláth, Béla

Marczali, Henrik

Maurovich, Fábián

Márki, Sándor

Mikszáth, Kálmán

Moldován, Gergely

Molnár, Antal

Molnár, István

Nagy, Iván

Ortvay, Tivadar

Pasteiner, Gyula

Paulay, Ede

Pauler, Gyula

Pechány, Adolf

Perényi, Zsigmond

Pildner, Ferencz

Platthy, Adorján

Pulszky, Ferencz

Rákosi, Jenő

Rodiczky, Jenő

Ruffy, Pál

Sajó, Sándor

Salamon, Ferencz

Schmidt, Attila

Schönherr, Gyula

Schullerus, Adolf

Sochan, Pál

Szabó, Károly

Szádeczky, Lajos

Szentkláray, Jenő

Szívos, Béla

Szívos, Géza

Takáts, Sándor

Teutsch, Traugott

Téglás, Gábor

Téglás, István

Thirring, Gusztáv

Tormay, Béla

Törs, Kálmán

Váczy, János

Várady, Gábor

Váró, Ferencz

Weber, Samu

Wekerle, Sándor

Zsilinszky, Mihály

Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó előzetes írásbeli engedélyéhez van kötve.

1886-1901


Tartalom

1. Impresszum
2. Az Osztrák-Magyar Monarchia
Bevezetés.
Hegy- és vízrajzi leirás.
Geologiai tájékozás.
Az osztrák-magyar monarchia éghajlata.
Az osztrák-magyar monarchia növényvilága.
Az osztrák-magyar monarchia állatvilága.
Végigpillantás az osztrák–magyar monarchia alakulásának történetén.
3. Bécs
Bécs és környéke
Bécs története.
Bécs építkezésbeli fejlődése
Bécsi népélet.
A zene Bécsben.
A német irodalom Bécsben és Alsó-Ausztriában.
A színészet Bécsben.
Festészet és szobrászat Bécsben.
Bécs művészi ipara.
Bécs közgazdasági élete
4. Alsó-Ausztria
Alsó-Ausztria tájképekben.
Alsó-Ausztria őstörténete.
Alsó-Ausztria története.
Alsó-Ausztria népe.
Az építés Alsó-Ausztriában.
Várak és régi házak Alsó-Ausztriában.
Festészet és szobrászat Alsó-Ausztriában.
Közgazdasági élet Alsó-Ausztriában.
5. Felső-Ausztria
Felső-Ausztria tájképekben.
Felső-Ausztria őstörténete
Felső-Ausztria története.
A felső-ausztriai és salzburgi lakosság természeti alkotása.
Felső-Ausztria népe.
A zene Felső-Ausztriában.
A német irodalom Felső-Ausztriában.
Építés, szobrászat és festészet Felő-Ausztriában.
Közgazdasági élet Felső-Ausztriában.
6. Salzburg
Salzburg tájképekben.
Salzburg őstörténete.
Salzburg története.
Salzburg népe.
A zene Salzburgban.
A német irodalom Salzburgban.
Építés, festészet, szobrászat és művészi ipar Salzburgban.
Salzburg közgazdasági élete.
7. Stiria
Stiria tájképekben.
Stiria őstörténete.
Stiria története.
Stiria népe.
A zene Stiriában.
Német irodalom és színészet Stiriában.
Az építés Stiriában.
Festészet és szobrászat Stiriában.
A művészi ipar Stiriában.
Közgazdasági élet Stiriában.
8. Karinthia
Karinthia tájképekben.
Karinthia őstörténete.
Karinthia története.
Karinthia és Krajna népe.
Karinthia lakossága néprajzi tekintetben.
Az építés Karinthiában.
A festészet és a szobrászat Karinthiában.
A művészi ipar Karinthiában.
Közgazdasági élet Karinthiában.
9. Krajna
Krajna tájképekben.
A Karszt.
Krajna őstörténete.
Krajna története.
Krajna népe.
Gottschee és a gottscheeiek.
A szlovén irodalom.
Építés, festészet és szobrászat Krajnában.
Közgazdasági élet Krajnában.
10. Tirol és Vorarlberg
Tirol és Vorarlberg tájképekben.
Tirol és Vorarlberg őskora és története.
Tirol és Vorarlberg népe.
Tirol és Vorarlberg irodalma.
A művészet Tirolban és Vorarlbergben.
Tirol és Vorarlberg gazdasági élete.
11. Az osztrák tengermellék (Görcz, Gradiska, Trieszt és Isztria.)
Görcz és Gradiska tájképekben.
Isztria tájképekben.
Trieszt tájleírása, népélete, történelmi és művelődési fejlődése.
Görcz és Gradiska őstörténete, története és művelődési fejlődése.
Isztria őskori története.
Isztria története
Az Osztrák Tengermellék népe.
Az Osztrák Tengermellék népélete.
Trieszt és Isztria irodalmáról.
A képzőművészet Isztriában.
Közgazdasági élet az Osztrák Tengermelléken.
12. Dalmáczia.
Dalmáczia tájképekben.
Dalmáczia őstörténete.
Dalmáczia története.
Dalmáczia népe.
Dalmácia irodalma.
Építés, szobrászat és festészet Dalmácziában.
Közgazdasági élet Dalmácziában.
13. Magyarország
Előszó.
A magyar szent korona birodalmának földrajzi alakulata.
Magyarország története
A magyar nép
Közgazdaság
14. Az Alföld
Az Alföld általános jellemzése.
A Tisza.
Magyar népszokások.
Régészeti emlékek az Alföldön.
A pesti síkság.
A „három város”. – Czegléd, Nagy-Kőrös, Kecskemét. –
Szolnok és vidéke.
A puszták.
Jellemvonások a népről.
A Jász-Kunság.
A Zagyvától a tokaji hegyig.
Debreczen.
A Hajdúság.
A Nyírvidék.
Nagy-Károly és Szatmár vidéke.
Nagy-Várad.
A bihari síkság.
A Hármas Köröstől a Marosig.
Szeged.
Temesvár és vidéke.
A délmagyarországi németek.
A Bácska.
A délmagyarországi szerbek.
15. Budapest
Bevezetés.
Budapest története.
Az építés Budapesten.
Budapesti élet.
Budapest városrészei.
Közművelődési intézetek.
A magyar irodalom.
A magyar színészet.
A zene.
Festészet és szobrászat.
Budapest ipara és kereskedelme.
Budapest ásványos vizei és fürdői.
Budapest környéke.
16. Dunántúl
A Dunántúl.
A magyar Duna.
Őskori, római és népvándorlási emlékek a Dunán túl.
Építészeti emlékek a Dunán túl.
Veszprémmegye.
Zalamegye.
A zala- és vasmegyei vendek.
A Mecsek környéke.
Vasmegye.
Sopronmegye.
Mosonmegye.
Győrmegye.
Tata és vidéke.
Esztergom és környéke.
Fejérmegye.
A Balaton tava.
17. Felső-Magyarország
Felső-Magyarország.
Felső-Magyarország ősrégészeti emlékei.
Építészeti emlékek Felső-Magyarországon.
Pozsony város és Pozsonymegye.
Komárom és vidéke.
A vágvölgyi megyék.
A felső-magyarországi tótok.
A bányavidék.
A Mátra és a Bükk hegység környéke.
Abaúj-Tornamegye.
A Szepesség és a Magas-Tátra.
Sárosmegye.
Az éjszakkeleti Kárpátok vidéke.
18. Délkeleti Magyarország: Erdély és a szomszédos hegyvidékek
Délkeleti Magyarország. Erdély és a szomszédos hegyvidékek.
Őskori, római és népvándorláskori emlékek.
Építészeti emlékek a magyar királyság megalakúlása óta.
Erdély szerepe Magyarország történetében.
A Bihar-hegységtől a radnai havasokig.
A Székelyföld.
A Bodza-szorostól a délmagyarországi hegyvidékig.
Dél-Magyarország hegyvidéke.
19. Fiume
Fiume és kerülete.
20. Horvát-Szlavonország
Bevezetés.
Horvát-, Szlavon- és Dalmátországok története.
Népélet.
Szellemi élet.
Horvát-Szlavonországok földrajzi leírása.
21. Csehország
Csehország tájleírása.
Prága.
Csehország őstörténete.
Csehország története.
Csehország népe.
A zene Csehországban
Irodalom és színház.
Képzőművészet.
Csehország közgazdasági élete.
22. Morvaország
Morvaország tájleírása.
Őstörténet és történet.
Morvaország népe.
Irodalom és színház.
Képzőművészet.
Közgazdaság.
23. Szilézia
Szilézia tájleírása.
Őstörténet és történet.
Szilézia népe.
Irodalom.
Képzőművészet.
Közgazdaság.
24. Galiczia
Tájleírás
Galiczia őstörténete.
Galiczia története.
Galiczia népe
Házi ipar
Nép- és műzene
Irodalom és színészet
Képzőművészet
Közgazdaság.
25. Bukovina
Tájleírás.
Bukovina őskori története.
Bukovina története.
A görög-keleti vallásalap.
Bukovina népe.
Irodalom.
Képzőművészet.
Közgazdaság.
26. Bosznia és Herczegovina
Földrajzi áttekintés.
Állat- és növényvilág.
Tájleírás.
Régészet.
Történet.
Bosznia és Herczegovina népe.
Irodalom.
Építészet.
Közgazdaság.
27. Utószó