Ugrás a tartalomhoz

Fizikai kislexikon

Patkós András (2007)

Typotex Elektronikus Kiadó Kft.

Ny

Ny

nyersvas

A vasnak a vaskohókban előállított nem tiszta formája, amelyet a későbbi, öntöttvassá, acéllá stb. történő továbbalakítás céljából tömbökbe öntenek. Összetétele függ a használt ércektől, a kiolvasztás folyamatától, és a későbbi tervezett felhasználástól.

nyílt halmaz (galaxishalmaz)

Lásd csillaghalmaz.

nyomkövetés (radioaktív nyomkövetés)

Lásd jelölés.

nyomottvizes reaktor

Lásd nukleáris reaktor.

nyomtató

Egy számítógépen levő szöveg (esetleg képek) nyomtatott példányát előállító berendezés. Több különböző fajtája van. Az impakt nyomtatók az írógéppel azonos elven működnek: a szalagot a nyomtatandó betű domborulatával ellátott felület üti meg. A sornyomtató egyszerre a szöveg egy egész sorát készíti el. Ebben a betűk forgó hengerek egy során helyezkednek el. A margarétafejes nyomtatóban a betűk egy kerék közepéből kiinduló, sugárirányú küllők végén vannak. A pontmátrix nyomtató minden egyes betű képét egy pontokból álló téglalap alakú mátrixból állítja elő. A tintasugaras nyomtató finom, gyorsan száradó tintasugarat fecskendez a papírra. A lézernyomtató xerográfiai technikát használ, amelyben egy kis intenzitású lézer pásztáz végig egy fényérzékeny lemezt.

nyomtatott áramkör

Egy szigetelő lapra rétegezett (nyomtatott) vezető rétegből álló elektronikus áramkör. Ezek a tömeggyártást lehetővé tevő és a kézi forrasztások bizonytalanságát felszámoló áramkörök manapság minden elektronikus berendezésben megtalálhatók.

nyugvó céltárgyú kísérletek

Lásd részecskesugár kísérlet.

nyújthatóság

Bizonyos fémek, például a réz azon tulajdonsága, hogy az alakjuk változtatása esetén is megőrzik a teherbírásukat, és főként azon tulajdonságuk, hogy ezek a fémek repedés vagy törés nélkül vékony huzallá húzhatók.