Ugrás a tartalomhoz

Fizikai kislexikon

Patkós András (2007)

Typotex Elektronikus Kiadó Kft.

3. fejezet - Függelékek

3. fejezet - Függelékek

1. függelék. SI egységrendszer

1.1. függelék. SI alapmennyiségek és kiegészítő mennyiségek

fizikai mennyiség

alapegysége

jele

hosszúság

méter

m

tömeg

kilogram

kg

idő

másodperc

s

elektromos áramerősség

amper

A

termodinamikai hőmérséklet

kelvin

k

fényerősség

kandela

cd

anyagmennyiség

mól

mol

síkszög

radián

rad

térszög

radián

rad

  

kiegészítő mennyiségek

1.2. függelék. Az SI származtatott egységei

fizikai mennyiség

SI-egysége

jele

frekvencia

hertz

Hz

energia

joule

J

erő

newton

N

teljesítmény

watt

W

nyomás

pascal

Pa

elektromos töltés

coulomb

C

elektromos feszültség (elektromos potenciálkülönbség)

volt

V

elektromos ellenállás

ohm

elektromos kapacitás

farad

F

elektromos vezetés

siemens

S

mágneses fluxus

weber

Wb

induktivitás

henry

H

mágneses fluxussűrűség, mágneses indukció

tesla

T

fényáram

lumen

lm

megvilágítás

lux

lx

elnyelt sugárdózis

gray

Gy

radioaktív sugárforrás aktivitása

becquerel

Bq

dózisegyenérték

sievert

Sv