Ugrás a tartalomhoz

Fizikai kislexikon

Patkós András (2007)

Typotex Elektronikus Kiadó Kft.

2. függelék. Alapvető állandók

2. függelék. Alapvető állandók

Konstans

Jelölés

Értéke SI egységekben

szabadesés gyorsulása

Avogadro-szám

Boltzmann-állandó

vákuum dielektromos állandója

elektron töltése

elektron nyugalmi tömege

Faraday-állandó

általános gázállandó

gravitációs állandó

Loschmidt-szám

vákuum permeabilitása

neutron nyugalmi tömege

Planck-állandó

proton nyugalmi tömege

fénysebesség

Stefan–Boltzmann-állandó