Ugrás a tartalomhoz

Kémiai kislexikon

(2007)

Typotex Elektronikus Kiadó Kft.

X

X

xantátok

Sók vagy észterek, amelyek az -SCS(OR) csoportot tartalmazzák, ahol R egy szervescsoport. A cellulóz-xantát egy melléktermék a rayon (műselyem)gyártás viszkóz folyamatában.

xanton (dibenzo-4-piron)

Színtelen, kristályos vegyület: C13H8O2; op.: 174 oC. A gyűrűs rendszer megtalálható a xanton színezékekben.

xenobiotikum

Bármely anyag, amely idegen az élőszervezetek számára. Ide tartoznak a gyógyszerek, a peszticidek és a karcinogén anyagok. Az ilyen anyagok detoxikálása főképp a májban történik.

xenon

Jele: Xe. Színtelen, szagtalan gáz, a periódusos rendszer 18. csoportjába tartozik (a nemesgázokhoz); rendszáma: 54; relatív atomtömege: 131,30; sűrűsége: 5,887 gdm-3; op.: −111,9 oC; fp.: −107,1 oC. Jelen van az atmoszférában (0.00087 %), ebből vonják ki a cseppfolyós levegő desztillálásával. Kilenc természetes izotópja van, melyek tömegszámai: 124,126,128-132, 134 és 136. Hét radioaktív izotópja is ismert. Használják fluoreszcens lámpákban és buborék-kamrákban. A folyékony xenont szuperkritikus állapotban, magas hőmérsékleten oldószerként használják az infravörös spektroszkópiában és kémiai reakciókban. A Xe+PtF6- vegyület volt az első szintetizált nemesgáz vegyület. A xenon néhány más vegyülete is ismert, pl.: XeF2, XeF4, XeSiF6, XeO2F2 és XeO3. Újabban xenon-szénkötést tartalmazó vegyületeket is izoláltak [C6H5Xe][B(C6H5)3F] (pentafluóro-fenil-xenon-fluóro-borát), amely stabil normál körülmények között. Az elemet 1898-ban fedezte fel Ramsey és Tracers.

xilenol (hidroxi-dimetilbenzol)

Szilárd, aromás vegyület: C6H3(CH3)2OH hat izomerjének bármelyike. Az izomerek szennyezett keverékét kőszénkátrányból állítják elő és oldószerként használják. A tiszta anyagok reakcióikban a fenolhoz hasonlóak. Hőre keményedő polimer gyanták előállítására használják

xilolok

Lásd dimetilbenzolok.

XPS

Röntgen fotoelektron spektroszkópia. Lásd: fotoelektron spektroszkópia