Ugrás a tartalomhoz

OXFORD - Matematika : Kislexikon

Tóth János (2007)

Typotex Elektronikus Kiadó Kft.

1. fejezet - Előszó

1. fejezet - Előszó

Előszó a második angol kiadáshoz

Ezt a szótárat olyan kézikönyvnek szánjuk, amely matematikai kifejezések megbízható definícióját vagy világos és pontos kifejtését adja. Szintje érettségire készülők, valamint matematikát tanuló főiskolások vagy elsőéves egyetemi hallgatók számára megfelelő. Ezek a tanulók utánanézhetnek bármelyik olyan kifejezésnek, amellyel találkoznak, a hivatkozások pedig további kifejezésekhez vezethetik őket, vagy egyszerűen csak böngészhetik a szótárat.

Az összes olyan fogalmat és terminológiát tárgyaljuk, amely ezen a szinten az elméleti és az alkalmazott matematikai és a statisztikai órákon előfordulhat. Szerepel továbbá a múlt néhány matematikusa is, valamint további, általános érdeklődésre számot tartó fontos matematikai területek is. A számítástechnika és a számítástudomány kimaradt. Felhívjuk az Olvasó figyelmét a függelékekre, amelyek hasznos táblázatokat tartalmaznak kézhezálló referenciaként.

Néhány címszó a nyitó mondatban egyértelmű definíciót ad. Mások a definíciót teljes mondat alakjában adják meg, néha a szövegösszefüggés kifejtése után. Ebben az esetben a címszó ismét megjelenik félkövéren szedve ott, ahol a definíció van. Más címszavak félkövéren szedve ott jelennek meg, ahol a legmegfelelőbb a szövegkörnyezet, amelyben definiálni lehet vagy meg lehet magyarázni őket. Kurzívan szedtük azokat a szavakat, amelyek címszóként is szerepelnek, amelyek jelentésének tehát másutt utána lehet nézni.

Ez a kiadás több mint másfélszerese az első kiadásnak. Jelentős változás, hogy fölvettünk az alkalmazott matematikát és a statisztikát lefedő címszavakat. Ezeken a területeken különösen le vagyok kötelezve az alábbi közreműködőknek: C. Chatfield, R. Cheal, J. B. Gavin, J. R. Pulham és D. P. Thomas. Nagyon hálás vagyok ezeknek a kollégáknak szakmai tanácsaikért és az elkészített címszóvázlatokért. Nem ők felelősek azonban a címszavak végső alakjáért. Jelentősen megnőtt a rövid életrajzok száma is, úgy hogy az összes nagyobb név szerepel. Más címszavak tovább növelték a szótár teljességét.

A szöveg sokat köszönhet azoknak a kollégáknak, akik különböző részeit elolvasták. Még ha mindegyikük neve nem is szerepel, itt szeretném elismerni segítségüket és kifejezni köszönetemet.

Cristopher Clapton