Ugrás a tartalomhoz

OXFORD - Matematika : Kislexikon

Tóth János (2007)

Typotex Elektronikus Kiadó Kft.

6. Függelék: A gyakrabban előforduló matematikai jelölések jegyzéke

6. Függelék: A gyakrabban előforduló matematikai jelölések jegyzéke

Jelölés

Elnevezés

tagadás

konjunkció

diszjunkció

implikáció

ekvivalencia

ekvivalenciareláció

,

kvantor

,

eleme

részhalmaz

,

unió

,

metszet

,

komplementer

üres halmaz

Descartes-szorzat

,

különbséghalmaz

szimmetrikus differencia

számosság

hatványhalmaz

faktoriális

zárt intervallum, legkisebb közös többszörös

nyílt intervallum, legnagyobb közös osztó,

rendezett pár

,

félig nyílt, félig zárt intervallum

binomiális együttható

,

(alsó) egészrész

törtrész

abszolút érték

konjugált

,

valós rész

,

képzetes rész

irányított szakasz

,

hossz

norma

négyzetgyök

, , , ,

egyenlőtlenség

szög

közelítés

kongruencia

arány

szumma

produktum

függvény, leképezés

függvény, leképezés

az f függvény értelmezési tartománya

az f függvény értékkészlete

határérték

,

baloldali határérték, jobboldali határérték

Jelölés

Elnevezés

kompozíció

,

függvény inverze, inverzfüggvény

, , ,

derivált, deriváltfüggvény

, ,…, , , …,

magasabb rendű deriváltak

, ,…, , , …,

magasabb rendű deriváltak

, , , , , , ,

parciális derivált

magasabb rendű parciális derivált

,

magasabb rendű parciális derivált

,

a változás sebessége, idő szerinti derivált

primitív függvény (halmaz!)

határozott integrál

skaláris szorzat

,

vektoriális szorzat

,

vegyesszorzat

vektori hármasszorzat

, ,

transzponált

inverzmátrix

,

determináns

csoport

gyűrű

várható érték

szórás érték

szórásnégyzet

kovariancia

valószínűség

feltételes valószínűség