Ugrás a tartalomhoz

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.

Ács Pál (1954–), Jankovics József (1949–), Kőszeghy Péter (1951–)

Balassi Kiadó

A VELENCEI MARCELLUSRÓL

A VELENCEI MARCELLUSRÓL[3]


      Marcellus nekem az, mint volt Maecenas, Proculeius,
          Pollio régi idők versfaragói előtt.
      Én Marcellusnak – Xerxésnek Choerilus egykor,
          s néked, Sulla, te gaz, mit tudom én kicsoda.
 5   Vajmi kevés, így károgsz. Mégis a semmi fölött van,
          s zérónál kevesebb, mondd, te okos, mi lehet? 
                                                                (Újvári Károly fordítása)[3] 3

1–2 Jacopo Antonio Marcello, velencei patrícius, Janus gazdag pártfogója. Hozzá írta monumentális dicsőítő költeményét (Panegyricus in Iacobum Antonium Marcellum Venetum) és több kisebb (ún. görögös) epigrammáját. Marcellót Janus az augustusi aranykor leghíresebb műpártolóival emeli azonos rangra. Caius Cilnius Maecenas az augustusi irodalompolitika „kultuszminisztereként” Vergiliust, Horatiust, később Propertiust fedezte fel, illetve támogatta. Asinius Pollio (i. e. 75–5), aki szónokként, történetíróként és tragédiaköltőként vált híressé, Vergilius első pártfogója volt. Caius Proculeius, Maecenas feleségének, Terentiának a testvére, szintén irodalompártoló bőkezűsége által lett híressé (vö. Iuv. 7,94).

3 I. Xerxész perzsa király (i. e. 486–465) tetteiről egy attikai tragédiaíró, Khoirilosz (i. e. VI. sz. vége–V. sz. eleje), Aiszkhülosz pályatársa írt.

4 Lucius Cornelius Sulla (i. e. 138–78) római hadvezér, kegyetlen diktátor (i. e. 82–79). Ciceró azt írja róla (Pro Archia poeta, 10), hogy egy fűzfapoétát megjutalmazott ugyan róla írott „hosszú epigrammájáért,” de azzal a feltétellel, hogy többé nem ír semmit.