Ugrás a tartalomhoz

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.

Ács Pál (1954–), Jankovics József (1949–), Kőszeghy Péter (1951–)

Balassi Kiadó

A MODENAI PÜSPÖKHÖZ

A MODENAI PÜSPÖKHÖZ[4]


      Már panaszoltam, hogy nincs többé becsben a költő,
          És gyülölém hevesen én a saját koromat.
      Ám a modénai művelt főpap kezdte kegyelni
          Verseimet s kegyesen fölkarol engemet is.
 5   Róma, szegény Maródat, akit még senki sem ismert,
          A türrhéni lovag nyájasan így fogadá.
      Rajta, Muzsák, vigyetek szent berkeitekbe ma engem,
          Most már könnyü nekem, nyitva előttem a tér. 
                                                                (Hegedűs István fordítása)[4] 4

3 Giovanni Antonio della Torre Modena humanista műveltségű püspöke, Leonello d’Este (1407–1450) ferrarai fejedelem tanácsosa. Többnyire Ferrarában tartózkodott, s egyike volt Janus első pártfogóinak. Mikor Janust 1451 elején Vitéz János hazarendelte Ferrarából, hogy előmeneteléről tájékozódjon, a konviktusi összeg egy részével tartozó Janus az ő jótállásának köszönhetően kapott engedélyt Guarinótól az utazásra.

5–6 Vergilius egyik életrajzírója, Aelius Donatus (IV. sz.) szerint az eklogák megírása után, amelyekkel Alfenus Varusnak, Asinius Polliónak és Cornelius Gallusnak rótta le háláját, Maecenas tiszteletére írta meg Vergilius a Georgicát. Maecenas, a türrhéni lovag mintegy költői munkát adott az akkoriban még ismeretlen, szegény poétának.

6 Talán a Szentírásból idézett hely (Lc 3,5: et erunt […] et aspera in vias planas).