Ugrás a tartalomhoz

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.

Ács Pál (1954–), Jankovics József (1949–), Kőszeghy Péter (1951–)

Balassi Kiadó

EGY FÖLÖSLEGESEN KÉRDEZGETŐRE

EGY FÖLÖSLEGESEN KÉRDEZGETŐRE[66]


      Szüntelenül nyúzol: Cicero jobb Vergiliusnál,
          vagy tán Vergilius múlja fölül Cicerót?
      Mit tudom én! De tudom jól: gőzöd sincs, Prokop, arról,
          hogy ki-mi volt Cicero és ki-mi Vergilius.
                                                                  (Csorba Győző fordítása)[66] 66

1–2 A képzeletbeli összevetést talán Macrobius Saturnaliájának tudós, filológus vitapartnerei ihlették (Marc. Sat. 5,1,3: video quid agas, […] quid intendas, quo me trahere coneris, eo scilicet, quo minime volo, ad comparationem Maronis et Tullii). Eusebiustól, aki meggyőző érvekkel mutatta ki, hogy Vergilius nem kevésbé tekinthető szónoknak, mint költőnek (non minus oratorem quam poetam habendum), azt kérdezi Avienus, hogy aki most a szónoklás mesterségét el akarná sajátítani, vajon Vergilius, avagy Cicero műveiből tanulhatna-e többet. A döntést udvarias vergiliusi szavakkal (ecl. 3,108: „Köztetek ily versengést én eldönteni félnék” Lakatos István ford.) elhárító Eusebiushoz hasonlóan Janus sem tud ítéletet mondani e vitában, ám Procopius tudatlanságát kipellengérezi: szerinte a tudálékos sznob sohasem látta Vergilius és Cicero műveit (tibi nunquam est visus […] nec Maro, nec Cicero).