Ugrás a tartalomhoz

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.

Ács Pál (1954–), Jankovics József (1949–), Kőszeghy Péter (1951–)

Balassi Kiadó

A VERONAI GUARINÓHOZ

A VERONAI GUARINÓHOZ[70]


      Mért, Guarinóm, mért nem véded meg a durva bünöktől,
          Elnéző atya, te, gyermekeid seregét?
      Nem tudod azt, a minap mily csínyt követett el az egyik?
          Szolgálódnak vagy most az apósa, bizony:
 5   Lettél szolgaleány öregapja; keringnek a hírek
          Rólad a városban; csak teneked titok ez.
      Mért, – Guarinóm, – mért nem véded meg a durva bünöktől,
          Gyengekezű atya, te, gyermekeid seregét?
      Mert ha nekik szabad ez: vétkezni a női cseléddel,
10       Mások is így tesznek lányaidon, fogadom.
                                                                  (Végh György fordítása)[70] 70

4 Guarino leveleinek kiadója, Sabbadini, kommentárjában meg is nevezi e szolgálólányt, Maria Linnatát (Guar. Epist. III. p. 444), akit a mester egyik fia teherbe ejtett. Egyelőre azonban még nem lett Guarinóból após (socer), eme állapotnak csak a kényszerű lehetősége merült fel.

5 A fordítás pontatlan, a latin szövegben arról van szó, hogy Guarino egyik fiának cselekedete azt eredményezte, hogy a tudós öreg nagyapja lesz egy házában született szolgának (ut vernae sis fecit avus). A fordító tényként kezeli a gyermek megszületését, ráadásul Guarinót nem mint a megszületendő csecsemő, hanem mint a szolgálólány nagyapját tünteti fel. Janus antik terminológiát használ, hiszen az uruk házánál született rabszolgákat illették Rómában verna névvel.