Ugrás a tartalomhoz

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.

Ács Pál (1954–), Jankovics József (1949–), Kőszeghy Péter (1951–)

Balassi Kiadó

GUARINUSHOZ

GUARINUSHOZ[74]


      Mézzel csörgedező nyelvü homéroszi
      Nestor csermelye sem győzi le szép szavad.
                                                   (Kurcz Ágnes fordítása)[74] 74

1–2 Homérosz a Trója ellen harcoló görög hősök legöregebbjének, a Néleusztól származó, Geréniában nevelkedett, hosszú életű Nesztórnak az ékesszólását így jellemezte: „nyelvéről a beszéd, mint színméz, édesen ömlött” (Hom Il. 1,249, Devecseri Gábor ford.). A Homérosz (Il. 1,247–248) édesszavúnak (hédüepész) nevezett Nesztórt Janus is eposzi, homéroszi jelzőkkel (mellifluae, dulciloquo) jeleníti meg, de természetesen Guarino ékesszólását nem győzheti le. A guarinói nektár édesebb minden más méznél, ahogyan a 17. epigrammában is írta: azért jött Ferrarába, hogy tudásra-éhes fülét „jóllakassa” a Guarino ajkáról mannaként áradó szavakkal.