Ugrás a tartalomhoz

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.

Ács Pál (1954–), Jankovics József (1949–), Kőszeghy Péter (1951–)

Balassi Kiadó

TETRASTICHON A VERONAI GUARINÓRA

TETRASTICHON A VERONAI GUARINÓRA[76]


      Régi görög könyvek tolmácsa vagy, én Leonardóm,
      Arpi-vidék zamatos nyelvét elemezgeti Poggio,
      játszi daloknak örül költőnk, ki Szicília sarja,
      ám fordít, költ, szónokol is, Verona, szülötted.
                                                                  (Zala Mária fordítása)[76] 76

1 Leonardo Bruni (1369–1444) tudós humanista, firenzei kancellár, a város történelmének jeles krónikása. Guarino mesterének, Manuel Khrüszolorasznak volt a tanítványa, s elsősorban a görög művek latin nyelvre fordításával vívott ki elismerést magának. Fordítói tudományát sokan méltatták (Giovanni Marrasio, Christophoro Landino, Guarino Veronese).

2 Poggio Bracciolini (1380–1459) jeles humanista tudós, kéziratkutató, tekintélyes író (De nobilitate, De infelicitate principum, De varietate fortunae, Contra hypocritas, Facetiae). Invektívaival sok ellenséget szerzett magának. A fordításban elsikkadt, hogy Poggio a cicerói nyelv villámait (Arpinae fulmina linguae) igyekezett követni írásaiban. A latiumi Arpinumban született Cicero műveivel kapcsolatban Martialis hasonló kifejezést használ (Mart. 10,19,17: Arpinis chartis).

3 A szicíliai Panormusban (Palermo) született Antonio Beccadelli (1394–1471) a XV. századi itáliai reneszánsz egyik legérdekesebb egyénisége volt. 1426-ban megjelent Hermaphroditus című művének epigrammái felveszik a versenyt Catullus és Martialis obszcén verseivel, szellemességük, vérbő humoruk, merész szókimondásuk miatt Janus is mintájának tekintette a művet. A Panormigenam vatem kifejezést Pontano egyik verséből vette át Janus (Pont. app. 1,15: Sacra Panhormigenae facimus cum carmina vati).

4 A Veronában született Guarino Janus dicsérete szerint túltesz mindhárom kortársán, hiszen ő egyszerre fordító (Plutarkhosz és Sztrabón műveit fordította), költő (a Guarino-versek a Remigio Sabbadini által kiadott Epistolario di Guarino Veronese című háromkötetes műben elszórva találhatók, igaz, Janus mestere nem volt a Múzsák kegyeltje) és szónok (beszédeit Karl Müllner és Remigio Sabbadini adta ki), azaz egyesíti mindhárom reneszánsz nagyság mesterségbeli tudását (Pan. in Guar. 768: „Néked mindenhez van képességed” Csorba Győző ford.).