Ugrás a tartalomhoz

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.

Ács Pál (1954–), Jankovics József (1949–), Kőszeghy Péter (1951–)

Balassi Kiadó

SZEGÉNYSÉGÉT PANASZOLJA

SZEGÉNYSÉGÉT PANASZOLJA[8]


      Nincs maradásom e helyt, távozni se bírok e helyről:
          hív a parancs, de maraszt éppoly erős kötelék.
      Mit tehetek? Milyen isteneket hívjak segedelmül?
          Vannak ugyan, de szorult helyzetemet nevetik.
 5   Ó, Múzsám első patrónusa, ó, te dicső, ki
          kormányzod Mutinát, most te segíts, kegyes úr!
      Nem kámzsát kérek, hogy elűzze szelét Boreasnak,
          nem szelid öszvért és nem ragyogó zabolát,
      Sem nyerget vagy bármi ilyesmit. Hát mire kérlek?
10       Egy kis adósságom volna: te légy kezesem!
                                                                 (Kerényi Grácia fordítása)[8] 8

1 A vers 1451 elején íródott, amikor Vitéz János hazarendelte Janust Ferrarából (vö. Ioh. Vit. epist. 76–77, in BORONKAI, 158–160). Lásd 4/3. jegyzet.

5–6 A patrónus Giovanni della Torre, lásd 4/3. jegyzet. A kezességet Vitéz János levélben köszönte meg (Ioh. Vit. epist. 77, in BORONKAI, 159–160). – A Musis meis kifejezést Janus a carminibus meis (verseim) értelemben használja, a fordítás kissé félrevezető.