Ugrás a tartalomhoz

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.

Ács Pál (1954–), Jankovics József (1949–), Kőszeghy Péter (1951–)

Balassi Kiadó

UGYANARRÓL

UGYANARRÓL[80]


      Most nem irigylem a kalmárt, háboruzó katonát sem,
          És nem a pórt, Macer, és barna hajóskapitányt,
      Ügyvédet, felcsert, és hidd el, a versfaragót sem,
          Ámde a csaplárt most bíz’ irigyelni tudom!
                                                                  (Török László fordítása)[80] 80

1–3 Az itt felsorolt különböző mesterségű szereplők csaknem azonosak Horatius első szatírájának egymással azon vitatkozó figuráival, hogy vajon melyiküknek jobb a sorsa (Hor. sat. 1,1,4–12). A Horatiusnál is megtalálható kereskedő, katona, földműves, ügyvéd mellett Janus szerepelteti az orvost és (némi öniróniával) a költőt is, de most (ti. a iubilaeum évében) a kocsmárost irigyli igazán, mert az út fáradalmaitól „kiszáradt” hívek minden bizonnyal megtöltik a kocsmákat, illetve a kocsmárosok erszényét. A kocsmáros (caupo) gunyoros kritikája mögött talán Galeotto Marzio De desolatione urbis című versének a hasonló szellemű részlete (Gal. Mart. carm. 7,44–75) húzódik meg; Martialis három epigrammája (1,56; 3,57; 3,59) ugyancsak megemlíthető.