Ugrás a tartalomhoz

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.

Ács Pál (1954–), Jankovics József (1949–), Kőszeghy Péter (1951–)

Balassi Kiadó

PÉTERRE

PÉTERRE[91]


      Fabricius kifelé, de belül csak Apicius: ez vagy,
          Péter, ezért kérlek, hagyjad a verseimet.
      Nálad a szó szigorú, szigorú bennem meg az erkölcs,
          Pajzán életet élsz, nálam a vers szabados.
                                                                   (Csonka Ferenc fordítása)[91] 91

1 C. Fabricius Luscinus (i. e. IV–III. sz.) római politikus, aki censorként híressé lett szigorúságával. Martialisnál (10,73,3) Apiciusszal szemben az egyszerűség, az erényes, erkölcsös élet képviselője. M. Gavius Apicius gazdag római ínyenc volt az I. században. Az Apicius Caelius neve alatt fönnmaradt szakácskönyv szerzője ugyan nem ő volt, de számos receptjét e könyv őrizte meg nekünk. Janus megfogalmazása Iuvenalist idézi (2,3: „magukat Curiusnak / színlelvén, olyanok, kik bacchusi orgiahősök” Muraközy Gyula ford.).

3–4 A költő egyéni élete és költészete, költői nyelve közötti különbség hangsúlyos kinyilatkoztatása Catullus óta (16,5–6) irodalmi hagyománnyá vált, a verseiket támadó álszentek ellen az ő szavaival védekeznek Ovidius, Martialis, Beccadelli is. Janus ezúttal Beccadelli egyik epigrammájának gondolatait (Herm. 1,10,1–6) ülteti át.