Ugrás a tartalomhoz

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.

Ács Pál (1954–), Jankovics József (1949–), Kőszeghy Péter (1951–)

Balassi Kiadó

CYRUS ÉS GRYLLUS ORRÁRÓL

CYRUS ÉS GRYLLUS ORRÁRÓL[92]


      Cyrust szívelték perzsái, ha görbe is orra;
          Gryllus, utál téged s orrodat Ausonia.
                                                                   (Weöres Sándor fordítása)[92] 92

1 A Küroszra vonatkozó ismereteket Janus Plutarkhosz Apophthegmata (De dictis regum et imperatorum, Királyok és hadvezérek bölcs mondásai) című művéből idézi, melyet 1467-ben latinra fordított (ÁBEL, 32–84). Az idevonatkozó rész Janus fordításában: Persae adunco praeditos naso amant et pro speciosissimis habent, quia Cyrus regum apud eos dilectissimus huiusce modi forma fuerit. – „A perzsák azt kedvelik és azt tartják a legszebbnek, akinek horgas orra van, mivel Kürosz, akit a náluk uralkodó királyok közül a legtöbbre becsültek, ilyen megjelenésű volt.” (Honffy Pál ford., ÁBEL, 33.)