Ugrás a tartalomhoz

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.

Ács Pál (1954–), Jankovics József (1949–), Kőszeghy Péter (1951–)

Balassi Kiadó

RÓMA

RÓMA[119]


      Nem másként támadt fel Róma a trójai romból,
          Mint ama főnix kelt önmaga hamvaiból.
      Ámde a főnixnél jobban járt mégis a fríg föld:
          Trója nagyobb lett így, míg a madár ugyanaz.
                                                                    (Nemes Nagy Ágnes fordítása)[119] 120

1–2 Róma és a Phoenix madár újjászületésének komparációja Martialisnál is meghatározó motívum (5,7,1–4: Qualiter Assyrios renovant incendia nidos, / Una decem quotiens saecula vixit avis, / Taliter exuta est veterem nova Roma senectam / Et sumpsit vultus praesidis ipsa sui. – „Mint Phoenixnek fészke megújul a lángján, / Tíz századja ha múlt, hogy született a madár, / Akképp’ tette le új Rómánk ó-köntöse leplét, / Hogy védőura szép arculatát vegye fel.” Csengery János ford.) A Phoenixről (ales Eoa) azt tartotta a hiedelem, hogy ötszáz évig tartó élte után fészket épít magának fahéjból, nárdusból, mirrhából, s eme illatos tüzet adó máglyán elhamvad, hogy hamvaiból aztán újjászülessen (Ov. met. 15,392–407; Claud. carm. min. 27; Lact. De ave Phoenice).

3–4 Martialis Róma tűz pusztította romjainak Domitianus által történt újjáépítését, míg Janus a fríg romokból világbirodalmat (Imperium Romanum) létrehozó Róma megújulását rokonítja a Phoenix új életre támadásával. Csakhogy Trója (Ilia tellus) hamuja hatalmasabbat teremtett önmagánál (ti. a világhódító Rómát). Az epigramma zárósorainak komparációja két Martialis-vers lezárásával rokonítható (3,66,5–6; sp. lib. 16b,3–4), megfogalmazásában viszont Propertiusra és Ovidiusra támaszkodik (Prop. 4,1a,53–54: vertite equum, Danai! male vincitis: Ilia tellus / vivet, et huic cineri Iuppiter arma dabit. – „Vidd ki lovad, Danaus! Nem győztél: Ilion újra / élni fog! Új fegyvert ad porainak az ég.” Kerényi Grácia ford.; Ov. fast. 1,523–526: Victa tamen vinces, eversaque Troia resurges: / Obruit hostiles ista ruina domos. / Urite victrices Neptunia Pergama flammae! / Num minus hic toto est altior orbe cinis? – Trója, legyőznek bár, győzöl, leveretve megújulsz, / elleneid falait majd betakarja romod. / Győztes tűz, csak emészd neptunusi Pergamum ormát, / nem lesz e hamva dicsőbb, mint ez a földi világ?” Gaál László ford.).