Ugrás a tartalomhoz

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.

Ács Pál (1954–), Jankovics József (1949–), Kőszeghy Péter (1951–)

Balassi Kiadó

THESZPISZRŐL ÉS AISZKHÜLOSZRÓL

THESZPISZRŐL ÉS AISZKHÜLOSZRÓL[129]


      Kordés verseiért megbámult Theszpisz, az első,
          Borseprőt akinél ken fel a kórusi arc.
      Később nagy függönyt húz által a színpadi deszkán
          Aiszkhülosz, és álarc rejti az arcokat el.
                                                                     (Csonka Ferenc fordítása)[129] 130

1–4 Janus ebben az epigrammában Horatius Ars poeticájának drámatörténeti ismereteit önti versbe, az eredeti sorok igényes átírásával (ars 275–280: ignotum tragicae genus invenisse Camenae / dicitur et plaustris vexisse poemata Thespis, / quae canerent agerentque peruncti faecibus ora. / Post hunc personae pallaeque repertor honestae / Aeschylus et modicis instravit pulpita tignis / et docuit magnum loqui nitique cothurno. – „Thespis hozta be – úgy mondják – a tragédia még nem / ismert Múzsáját, kordén hordozta müvét, s ezt / borseprős arccal játszotta, dalolta a színész. / Majd a komoly köntöst s álarcot meghonosító / Aeschylus egynéhány deszkából színpadot ácsolt, / s járni cothurnuson és fenséggel szólni tanított.” Muraközy Gyula ford.) Theszpisz, a tragédiaköltés feltalálója a hagyomány szerint az i. e. 530-as években mutatott be szatírokkal és táncokkal kísért énekes jeleneteket a „nagy Dionüszia” ünnepén (öt napon át február–március folyamán); az őt kísérő kar tagjai borseprővel kenték be arcukat (picta faecibus ora), hogy ne ismerhessenek rájuk. Janus megfogalmazását a horatiusi locust utánzó Sidonius Apollinaris is motiválhatta (9,236: aut plaustris solitum sonare Thespin.) Az irodalmi hagyomány a tragédiaköltő Aiszkhülosz (i. e. 525/524–456) nevéhez köti az uszályos palla, a cothurnus és a gerendákon nyugvó színpadi emelvény (pulpita) bevezetését. A nyelvi eszközök segítségével Janus megjeleníti a római színjátszás tradícióit is (Hor. ars 214–215: Sic priscae motumque et luxuriem addidit arti / tibicen traxitque vagus per pulpita vestem).