Ugrás a tartalomhoz

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.

Ács Pál (1954–), Jankovics József (1949–), Kőszeghy Péter (1951–)

Balassi Kiadó

GALLUSHOZ

GALLUSHOZ[136]


      Érdeklődsz a tökéletes élet titka után? Nos:
          Mit te nem óhajtasz, másnak olyat sose tégy.
                                                                     (Kálnoky László fordítása)[136] 137

1–2 A felebaráti szeretetről megfogalmazott jézusi tanítás (Mt 7,12; Lc 6,31) több helyen előfordul a klasszikus irodalomban (Auson. eph. 3,61–62; Poet. Lat. min. III. 241,24–25 etc). Janus megfogalmazásához legközelebb Aelius Lampridius Alexander Severus életrajzának e részlete áll (51,7–8): clamabatque saepius, quod a quibusdam sive Iudaeis sive Christianis audierat et tenebat, idque per praeconem cum aliquem emendaret dici iubebat: quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris. – „Azt is gyakran szokta kiabálni, amit egyszer zsidóktól vagy keresztényektől halott, s amit megtartott emlékezetében, hírnök útján is kikiáltatta, valahányszor megdorgált valakit: »Amit nem kívánsz magadnak, azt ne tedd másnak se.«” (Terényi István ford.) Cicerótól származó (de fin. 2,19) perfectae vitae kifejezéssel Janus mintha össze akarná kapcsolni az antik filozófiai iskolák boldogságkeresését a kereszténység egyik alapvető erkölcsi parancsával.