Ugrás a tartalomhoz

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.

Ács Pál (1954–), Jankovics József (1949–), Kőszeghy Péter (1951–)

Balassi Kiadó

CARBÓHOZ, A KÖLTŐHÖZ

CARBÓHOZ, A KÖLTŐHÖZ[137]


      Szén a neved magyarul, Carbo, de zsarátnok a lelked;
          Kár, Lajosom, hogy az is por s hamu lesz valaha.
                                                                     (Berczeli Anzelm Károly fordítása)[137] 138

1–2 A Lodovico Carbo nevéből formált szellemes szójáték (carbo/pruna/cinis) Serviusnak az Aeneis egyik sorához (11,788: cultores multa premimus vestigia pruna) írt kommentárjára épül (11,788: pruna autem quamdiu ardet dicitur, […] cum extincta fuerit, carbo nominatur). Ugyanezt a magyarázatot adja Isidorus is (etym. 19,6,7). Carbo valamikor pruna volt (ameddig égett, quamdiu ardet), most, hogy már kihunyt, csak szén (faszén, carbo). Lodovicóhoz Janus Vergilius (Aen. 11,366) és Martialis szavaival szól (9,10,3): Deponas animos truces, monemus – „Zordon lelkületedről mondj le, kérlek” (Csengery János ford.), arra is figyelmeztetvén, hogy majd (mox) a mostani carbo is hamuvá lesz (fies cinis). Vö. Pers. 5,152: cinis et manes et fabula fies.