Ugrás a tartalomhoz

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.

Ács Pál (1954–), Jankovics József (1949–), Kőszeghy Péter (1951–)

Balassi Kiadó

THADDEA SÍRIRATA

THADDEA SÍRIRATA[152]


      Nagy Guarinus neje, Thaddea testét rejti e sírhant,
          Boldog volt, amiért itt megelőzte urát.
      Ennyire méltán még márványkő sem dicsekedhet,
          Ékes mű Pallast, sarja legyőzte Rheát.
                                                                       (Palojtay Béla fordítása)[152] 153

1–2 Guarino Veronese 1418. dec. 27-én vette feleségül a jómódú veronai családból származó Taddea Cendratát. Taddea 1446 körül halt meg, tehát 14 évvel „előzte meg” urát. Janus megfogalmazása Lucanust idézi (2,343–344: liceat tumulo scripsisse: „Catonis Marcia”).

3 Vö. Claudianus (rapt. Pros. 3,344: nullaque non magni iactat se nominis arbor).

4 Taddea művelt nő volt (artibus vicit Pallada), hiszen Pallasz Athéné a bölcsesség, a művészetek, a tudományok és a hadi jártasság istennője. A pentameter második felének tömör megfogalmazása (vicit […] prole Rheam) arra vonatkozik, hogy Taddeának összesen 13 gyermeke született Guarinótól, hét fiú és hat leány, bár a fiúk közül Hieronymus és Nicolaus korán meghalt. Gyermekeinek számát tekintve tehát fölülmúlta Rheát, hiszen annak csak 12 isten-gyermekéről tud a mitológia (Ov. met. 6,72). A Guarino-panegyricusban majd újra megfogalmazódik ez a gondolat (Pan. in Guar. 661–662): Idaeam assimilans coniunx Thaddaea parentem, / Bis senae iuxta facies, tua sancta propago – „Thaddea hitvesed – ídai istenanyát fölidézve – / s nagyszerü sarjaid is: hat emerről, hat meg amarról” Csorba Győző ford.).