Ugrás a tartalomhoz

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.

Ács Pál (1954–), Jankovics József (1949–), Kőszeghy Péter (1951–)

Balassi Kiadó

GUARINO SÍRFELIRATA

GUARINO SÍRFELIRATA[153]


      Itt nyugszik Guarino; Latium nyelvét a világba
          szórta, latin népnek hozta el Inachusét.
                                                                       (Kurcz Ágnes fordítása)[153] 154

1–2 Guarino Veronese 1460-ban halt meg. A latin nyelv méltóságának helyreállítása terén „camillusi érdemeket” szerzett tudós humanista tanárt Janus számos epigrammájával dicsőítette (71–78). Az epitaphium a latin és a görög nyelv művelésében szerzett elévülhetetlen érdemeit emeli ki: a latin nyelvet régi fényében adta át (diffudit) a világnak, s közben az inakhoszi nyelvet (linguam Inachiam) Latiumnak visszaadta, azaz a görögöktől egykoron átvett betűket, nyelvet újra megismertette Latium népével (Itáliával). Inakhosz folyóisten, Ókeanosz és Téthüsz fia, őt tekintették Argosz ősi királyának és fejedelmi nemzetsége ősatyjának. A lingua Inachia kifejezést Janus a lingua Graeca szinonimájaként használja (vö. Pan. in Guar. 725: Inachiae vero tibi tanta peritia linguae).