Ugrás a tartalomhoz

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.

Ács Pál (1954–), Jankovics József (1949–), Kőszeghy Péter (1951–)

Balassi Kiadó

SZOBI PÉTERNEK, A NAGYSZERŰ KATONÁNAK SÍRFELIRATA

SZOBI PÉTERNEK, A NAGYSZERŰ KATONÁNAK SÍRFELIRATA[160]


      Itt nyugszik Szobi Péter, Achilles mása, e sírban,
          Ő csehek, az pedig a dardanok ostora volt;
      Ám a halálban övé a babér, hisz amazt lenyilazták,
          Míg bele mennydörgő ágyu golyója csapott.
                                                                 (Vajda Endre fordítása)[160] 161

1–2 Szobi Péter az 1468-ban kezdődött cseh háborúkban halt hősi halált. Haláláról Lodovico Carbo is ír a De rebus gestis Matthiae regis című művében: Suella / cum […] fugeret captus est, et laqueo ei gula fracta. Ob hanc tamen causam in eum tali poena Rex animadvertit, quum sub ea arce Petrum Zobi, unum omnium Ungarorum fortissimum, sagitta vulneratum in fronte perdiderat.

3-4 A tíz évig tartó trójai háborúban a görögök legkiválóbb harcosa, a trójaiak legfélelmetesebb ellenfele (terror Phrygum) Akhilleusz volt, aki végül Tróilosz és Küknosz megölése miatt Poszeidón és Apollón bosszújának esett áldozatul. Apollón felhőbe burkolózva a trójai háborút kirobbantó Parisz íját Akhilleusz felé fordította, és maga irányította célba a halálos lövést (Ov. met. 13,501). A nyílvessző egyetlen sebezhető részén, a jobb sarkán érte Akhilleuszt, aki iszonyú kínok között kiszenvedett (Hyg. fab. 107; Ov. met. 12,580–619; Verg. Aen. 6,56–57). Akhilleusz és Szobi Péter halálának összevetése Martialisra vezethető vissza (3,66,5–6).