Ugrás a tartalomhoz

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.

Ács Pál (1954–), Jankovics József (1949–), Kőszeghy Péter (1951–)

Balassi Kiadó

UGYANARRÓL

UGYANARRÓL[178]


      Hasztalanul hánytam régóta keresztet; a böjtöm,
          Sok-sok ajándékom, s kárba veszett az imám.
      Egyre erősebb volt a kisértés. Ámde mióta
          Hágom a férfiakat: futnak az ördögeim.
                                                                 (Csonka Ferenc fordítása)[178] 179

1–4 Az ördögűzésről Máté evangéliumában ezt olvashatjuk (17,21): hoc autem genus non eicitur nisi per orationem et ieiunium. – Mindamellett ezt a fajtát nem lehet másképp kiűzni, csak imádsággal és böjttel. (Vö. Mc 9,28.) A vers alanya hiába tartotta be a Szentírás szavait, a szörnyű árnyak (dirae umbrae) – Claudianusnál (5,328) a holtak sötét alvilági árnyai, Janusnál az ördögök (daemones – vö. Isid. etym. 8,11,15–20) szinonimája – még kegyetlenebbül kísértették (vö. Jézus megkísértése a Sátán által: Mt 4,1–11). Csak a paedicatio volt velük szemben hatásos (nunc paedico – daemones aufugiunt).