Ugrás a tartalomhoz

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.

Ács Pál (1954–), Jankovics József (1949–), Kőszeghy Péter (1951–)

Balassi Kiadó

VITUSRA

VITUSRA[219]


      Mondd, Vitusom, nevedet Vitulusnak kell-e becézni?
          Mert hát nem kicsi borj vagy te, barátom: ökör!
                                                                 (Újvári Károly fordítása)[219] 220

1–2 Vitus Huendler Janus vikáriusa volt pécsi püspöksége idején (1459–1472). Valószínűleg Brassóban született, 1447-ben nevezték ki segédpüspökké, kisebb megszakításokkal Pécsett tartózkodott 1469-ig. Iratai között fennmaradt egy német nyelvű szólásmondás-gyűjtemény. Janus a ferrarai korszakot idéző szójátékot gyárt Vitus nevéből. A poén a Vitus kicsinyítő képzős alakjára (Vitulus) épül, hiszen ennek jelentése: borjú. Janus szerint aki Vitust kicsinyítő képzős névvel Vitulusnak nevezte (ez grammatikailag helyes), helyesebben-igazabbul nevezhette volna őt bosnak, azaz ökörnek. A szerkezet Martialis V. könyve 72. epigrammáját utánozza.