Ugrás a tartalomhoz

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.

Ács Pál (1954–), Jankovics József (1949–), Kőszeghy Péter (1951–)

Balassi Kiadó

VALLÁRA

VALLÁRA[23]


      Valla az isteni múzsákat gáncsolta, ha kellett
      s oly szigorú volt, hogy féltek ezek maguk is.
                                                                 (Berczeli Anzelm Károly fordítása)[23] 23

1 Lorenzo Valla (1407–1457) nagy hírű humanista tudós, filológus. Megfordult V. Alfonz nápolyi király udvarában, majd V. Miklós pápánál Rómában, III. Calixtus pápa kanonoki stallumot adott neki és kinevezte titkárának. Rendkívül termékeny, sokoldalú író volt, emellett kora irodalmának szigorú kritikusa (vö. Panegyricus in Guarinum, 800–801: nec tua dicta unquam stellis verubusve notavit / corrector veterum, contemptor Valla novorum). Janus e disztichonnal túlzott szigorát fricskázza meg.