Ugrás a tartalomhoz

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.

Ács Pál (1954–), Jankovics József (1949–), Kőszeghy Péter (1951–)

Balassi Kiadó

MALATESTA ZSIGMONDRÓL, RIMINI ZSARNOKÁRÓL

MALATESTA ZSIGMONDRÓL, RIMINI ZSARNOKÁRÓL[28]


      Majd ha a kései kor Zsigmondról olvas, a hősről,
          s a Malatesta-család nagy diadalmairól:
      olcsó költők léha meséi ezek, ne feledje,
          korgó gyomrukból súgta a Múzsa nekik.
                                                                 (Csorba Győző fordítása)[28] 28

3 Janus figyelmezteti a majdan Sigismondo Pandolfo Malatesta diadalmeneteiről (Malatestaeos triumphos), ragyogó tetteiről (tot Sismundi splendida facta) olvasó jövő nemzedéket, hogy mindezek csupán olcsó költők léha meséi. A levium vatum kifejezés a korábbiakban kigúnyolt Porcellióra, Tommaso Senecára, illetve Basinióra vonatkozik. Az 1455. okt. 27-én kelt, Roberto degli Orsihoz írt levelében még maga Basinio nevezi éhenkórász parazitáknak (famelici parasiti) Porcelliót és Tommaso Senecát.

4 A latin eredeti epésebb: az említett gerinctelen költőknek csupán éhségük (sola fames) szolgált epikai (kalliopéi) ihletül üres hazugságaikhoz. A motívum megtalálható Iuvenalisnál is (Iuv. 7,6–7: „midőn Aganippe árvult völgyeiből az árverezésekhez jött át éhezve Clio is” – Muraközy Gyula ford.). Janus eszünkbe juttatja Plautus Miles gloriosusát is, amelyben Artotrogus, a parasitus kénytelen túllicitálni a hetvenkedő katona, Pyrgopolinices hazugságait, különben üres marad a gyomra (Plaut. mil. glor. 33–35: „Hasam miatt tűröm e csapást, füleim / fülelnetek kell, hogy ne száradjon ki szám: / helyeselnem kell, bármit is hazudozik” – Devecseri Gábor ford.).