Ugrás a tartalomhoz

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.

Ács Pál (1954–), Jankovics József (1949–), Kőszeghy Péter (1951–)

Balassi Kiadó

GÁSPÁRRA

GÁSPÁRRA[47]


      Két dalomat, Gáspárom, jó százzal viszonoztad,
          így hát számbelileg messze lehagysz, ez igaz.
      Ám mire mégy? Győzött, lám, Persius egy kötetével
          Marsus szószátyár, vaskos Amasonisán.
                                                                 (Újvári Károly fordítása)[47] 47

3–4 A vers csattanója Martialis epigrammájából kölcsönöz érvet a költeményei számával Janust felülmúlni akaró rossz költő ellen (Mart. 4,29,7–8: Saepius in libro numeratur Persius uno, / Quam levis in tota Marsus Amazonide. – „Persius egy könyvét több kéz forgatja bizonnyal, / Mint a lapos Marsus »Amazon-ütközet«-ét.” Csengery János ford.). Aulus Persius Flaccus (34–62) nagy tehetségű római szatíraíró, aki egyetlen könyvnyi, összesen hat szatírájával irodalmi elismerést vívott ki (Quint. inst. 10,1,94: multum et verae gloriae quamvis uno libro Persius meruit). Martialis szerint ez a rövid könyvecske túltesz az üresfejű Marsus (az eposzt író epigrammaszerző) nyilván hosszú, terjedelmes Amazonisán.