Ugrás a tartalomhoz

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.

Ács Pál (1954–), Jankovics József (1949–), Kőszeghy Péter (1951–)

Balassi Kiadó

PROSPERHEZ

PROSPERHEZ[48]


      Tátod a szád, Prosper, Toszkána szülötte, hogy engem
          Barbár föld szült, és ostoba mégse vagyok.
      Bár buta is származhat e földön akármi vidékről,
          És olyan is, kiben ég s lángol a nagyszerü szív.
 5   Démokritoszt Abdéra ökörlegelői nevelték,
          S Mantua zsírján nőtt halkszavu Vergilius.
      Vagy ha az egykori példák nem győznek meg eléggé:
          Nézd, hol szült meg anyánk – nézd, ki vagy, és ki vagyok.
                                                                 (Tellér Gyula fordítása)[48] 48

3-4 -Janus azt állítja, hogy mindkét égtájon, tehát a napfényes Toscanában és a távoli, hideg Pannoniában egyaránt születhetnek ostobák (stulti) és lángelmék (quorum fervida corda micant). Ez az evidencia szemben áll az ókorban elterjedt tanításokkal. Hippokratész, a híres görög orvos (i. e. 460–370) miliőelmélete szerint a „sűrű levegő”, mint amilyen Boiótiáé is volt (Hor. epist. 2,1,244: Boeotum in crasso iurares in aere natum), okozta az ottaniak tompaelméjűségét. Cicero ugyancsak említi (nat. deor. 2,42), hogy „élesebb az elméjük, jobb a felfogóképességük azoknak, akik tiszta és enyhe levegőjű [aer sit purus ac tenuis] vidéken élnek, mint azoknak az embereknek, akik fölé súlyos és zárt [crasso atque concreto] égbolt nehezedik” (Havas László ford.).

5–6 Janus az idézett nézeteket két hatásos ellenpéldával cáfolja meg: Démokritoszt, a híres filozófust a boiótiai Abdéra szülte, pedig lakóit együgyűeknek tartották (Iuv. 10,48–50: „Democritus nagy bölcsessége bizonyság erre: születhetnek nagy példát adni hatalmas elmék ott az ürük fojtó levegőjű honában” Muraközy Gyula ford.), s Vergilius, a költők dicsősége, dísze, akit Janus ezúttal a tenuis (lágy hangú, szerény) jelzővel illet, a fojtott levegőjű, örökké felhős-esős Mantuából (crassa Mantua) származott. Vergilius valójában a Mantuától nem messze fekvő Andes faluban született. (A fordító a crassa Mantua kifejezést félreértette.)

8 Prosper, a tenuis Toscana szülötte ostoba (stultus), míg a crassa Pannonia által szült Janus éleselméjű (ingeniosus).