Ugrás a tartalomhoz

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.

Ács Pál (1954–), Jankovics József (1949–), Kőszeghy Péter (1951–)

Balassi Kiadó

MÁTYÁS KIRÁLY POMPONIO LETÓNAK

MÁTYÁS KIRÁLY POMPONIO LETÓNAK[486]

1471. szeptember 13.

Mi, Mátyás, Isten kegyelméből Magyarország stb. királya, szeretettel üdvözöljük Giulio Pomponio Letót.

Könyvfestőnk, Blandius[487] révén, ki e napokban kéziratokkal tért haza Rómából, megkaptuk leveledet,[488] mely országos elfoglaltságaink s nem csekély aggodalmaink közepette annál is kedvesebb volt számunkra, mivel ismételten tapasztaltuk, hogy tudós társaságoddal egyetemben megemlékezel rólunk. Immáron közhelynek számít, hogy fegyverzaj közepette hallgatnak a múzsák – mi azonban, bár szinte állandó háborúságban élünk, csekélyke szabad időnket nagy gyönyörűséggel s vigasztalódással szenteljük az irodalom élvezésének. Ennek okáért a tőled küldött ajándékot nem csupán az arcunkra kényszerített, hanem lelkünk mélyéből fakadó nagy hálával és örömmel fogadtuk, és az utóbbi napok során már többször is végigolvastuk azt a Silius Italicus-kiadást,[489] melyet kezdeményezésedre nemrégiben oly csinos külsővel nyomtattak ki Rómában. Már ifjúkorunkban szerettük Siliust; most pedig, amikor magunk is hadak közt forgolódunk, annál is inkább szeretjük, minthogy maga is hadakról énekel. Ennek ellenére nem tagadhatjuk, hogy szomorú a királyoknak sorsa, amiért háborút kénytelenek viselni; mert gyakorta diadalmaskodnak ugyan, de mindannyiszor emberi vérontás árán. Mi persze nem kívánjuk a háborút, de ha reánk kényszerítik, nem utasíthatjuk vissza; ezt nemzetünk becsülete, sértett jogaink és rosszakaróink szándéka egyaránt megköveteli! Ez már annyira mindennapos, kézenfekvő igazság, hogy nem is lehet szilárd az a béke, melynek nem előzetes háborúval vetjük meg biztos alapjait. Éppen ezért kell a te és a tieid sorsát magasztalnom, mivel tihozzátok az illik, hogy ne vérontásra és ne királyságokra áhítozzatok, hanem kizárólag az erény és az irodalom babéraira, s miközben ezt teszitek, a királyok háláját is elnyeritek, mert elfeledtetitek velünk a kegyetlen fegyvercsattogást. Minden jót! Szeretnők és kívánnók, ha bennünket megtartanál emlékezetedben, mostani küldeményünket pedig oly lélekkel fogadnád, amilyen kedves volt minekünk is a te ajándékod.

Budán, az Úr 1471. esztendejében, szeptember 13-án.

(Boronkai Iván fordítása)[486] Giulio Pomponio Leto (1428–1498) a római humanista akadémia vezetője, a II. Pál pápa elleni összeesküvés (1468) feje.

[487] Ezen kívül más adat nincs róla.

[488] Leto levele elveszett vagy lappang.

[489] Silius Italicus (25 k.–101) római epikus költő. Vergilius Aeneisét utánzó eposza, a Punica, mely a második pun háborúról szól, 1471-ben Pomponio Leto kiadásában (Róma, Peter Laufer) jelent meg.