Ugrás a tartalomhoz

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.

Ács Pál (1954–), Jankovics József (1949–), Kőszeghy Péter (1951–)

Balassi Kiadó

8. fejezet - LÁSZAI JÁNOS

8. fejezet - LÁSZAI JÁNOS

1448-ban született. Telegdi főesperes, gyulafehérvári kanonok volt, az erdélyi humanisták egyik vezéregyénisége. Megjárta a Szentföldet, 1519-től haláláig, 1523-ig Rómában élt.

1512-ben emelt gyulafehérvári kápolnája a magyar művészet legjelentősebb alkotásai közül való. Az épületre saját disztichonjait is felvésette. Rómában, a magyar pálosok híres templomában, a Santo Stefano Rotondóban látható maga állíttatta síremléke, melynek fölirata a műfaj remeke s egyben a Rómát járt magyarok jelmondata. A Lászai-kápolna két disztichonját és a római epitáfiumot közöljük.

Források: BALOGH Jolán, Az erdélyi renaissance, I, 1460–1541, Kolozsvár, 1943, 234 és TÓTH, Phoebus forrása, 52.


Multa doces hominum qui credere milia Christo
    Da mihi da rectam Paule tenere fidem.