Ugrás a tartalomhoz

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.

Ács Pál (1954–), Jankovics József (1949–), Kőszeghy Péter (1951–)

Balassi Kiadó

VÁRADI PÉTER KESZTHÖLCI MIHÁLYNAK

VÁRADI PÉTER KESZTHÖLCI MIHÁLYNAK

1496. június 25.

Köszöntöm Krisztusban tiszteletre méltó atyámat, Keszthölci Mihály esztergomi olvasókanonokot, drága testvéremet[509] – Péter kalocsai érsek.

Tiszteletre méltó testvérem! El nem mondhatom, milyen hálás lélekkel vettem annak hírét, hogy az ügyemben írott levél nem került bemutatásra, hanem ide visszaküldték. E figyelmes, baráti gesztusért köszönettel tartozom neked is meg a prépost úrnak[510] is, és arra kérlek, tolmácsold neki illő emberséggel a köszönetemet; egyszersmind biztosítsd készségemről, hogy amiben tudom, teljesítem kívánságát.

A minap egyébként, amikor a nagyváradi püspök úrral[511] folytatott beszélgetés közben szó esett János pécsi kanonokról,[512] megtudtam, hogy az ő epigrammái – melyeket egyszer már összegyűjtöttem Mátyás király utasítására – másolatban megvannak atyaságodnál. Bizony, nagyon szeretném ezeket látni, részben ama kiváló férfiú emléke miatt, részben azért, mert gazdag tárházai az ízes szavaknak és a változatos témáknak; úgyhogy soha még költőt nem láttam – magát az epigrammaíró Martialist sem –, ki jobban értett volna a téma kifejezéséhez. Az én pergamenre íratott példányom hányattatásaim során elveszett. Kérem atyaságodat, ha nélkülözheti kis időre e könyvecskét, juttassa el hozzám; én rövid idő alatt lemásoltatom. Ha viszont ezalatt is hiányoznék vigasztaló jelenléte, magad másoltasd le – de hibátlanul! –, így legalább kettős fáradságtól szabadítasz meg: a másoltatásétól meg a visszaküldésétől. Minden jót!

Kelt Budán, Keresztelő Szent János születésnapját követő szombaton [...]

(Boronkai Iván fordítása)[509] Keszthölci Mihály Mátyás király bécsi követe (1469), majd II. Ulászló idejében királyi titkár.

[510] 1496-ban Kétházi Pál kanonok, korábban barsi főesperes, volt az esztergomi káptalan nagyprépostja.

[511] Kálmáncsehi Domonkossal. Lásd az 503. jegyzetet.

[512] Janus Pannonius pécsi püspökről van szó, akit tévesen nevez kanonoknak.