Ugrás a tartalomhoz

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.

Ács Pál (1954–), Jankovics József (1949–), Kőszeghy Péter (1951–)

Balassi Kiadó

ZSÁMBOKY JÁNOS JOHANN STURMNAK

ZSÁMBOKY JÁNOS JOHANN STURMNAK[682]

1567. április 1.

Köszönt Zsámboky János.

Gimnáziumotok érdemei közé tartozik az erkölcsi fegyelem és az ifjúság felügyelete, amely nélkül kevésbé gyümölcsöző, kevésbé dicséretes a tudományokban való előrehaladás. Ezért kezdeményeztem ezen ifjú tekintélyes és tehetős szüleinél azt, hogy Hozzátok utazzon. Házitanítója, akit Wittenbergből hozott magával, nem volt tudatlan, de káros és tanítványa korához nem illő erkölcsű; megígértem nekik, hogy a Ti osztályaitokból és példáitokból szorgalmat és kívánatos erkölcsöket fog szerezni. Tudom ugyanis azt a régi mondást, hogy ha valakinek kellemes élete van, a társaság még édesebbé fogja tenni. És így őt újra és újra Neked ajánlom, és az ő ügyében nagyon kérlek, hogy vagy a Te házadban, asztalodnál éljen, vagy más becsületes és tudós helyen szállásold el őt, és segítsd és erősítsd tekintélyeddel. Iránta való jóindulatodat nem fogod megbánni, és engem, aki Neked már régóta sokkal tartozom, teljesen lekötelezel. Vizsgáljátok meg, amint szoktátok, mennyire haladt előre, és saját osztályába rendeljétek, hogy ne ingatag, hanem állhatatos és hasznos legyen munkája. Ha pedig valamikor pénz szűkében lenne, háromszáz aranyig akár hitelbe, akár készpénzben veszteség nélkül jótállhatsz érte.

Én most, drága Sturmom, a pannon történelmet fűzöm össze, és a kéziratok alapján, nem megvetendő könyvtáramból a régi szerzők romlott és csonka helyeit – amennyire tudom – állítom helyre. Ezen akaratomnak és törekvésemnek nem kevés példája látott már napvilágot. Saját búvárlataimról hallgatok. Most Eunapiosznak[683] a filozófusokról és a milétoszinak[684] költőkről írott műveit adom ki. Isten Veled!

[Bécs,] 1567. április 1.

Ha valamit írni akartok, Te vagy az ifjú, a leveleket Augsburgba küldjétek Leonard Weyshez, ő majd eljuttatja hozzám.

(Vásárhelyi Judit fordítása)[682] Johann Sturm (1507–1589) strassburgi reformátor, pedagógus. 1537-ben Jakob Sturmmal akadémiát alapított Strassburgban.

[683] Eunapiosz (347–?) görög történetíró és orvos.

[684] Hészükhiosz Illusztrosz (527–565) milétoszi író. Zsámboky egy Diogenész Laertiosz műveiből összeállított kompilációját adta ki.