Ugrás a tartalomhoz

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.

Ács Pál (1954–), Jankovics József (1949–), Kőszeghy Péter (1951–)

Balassi Kiadó

NICASIUS ELLEBODIUS GIANVINCENZO PINELLINEK

NICASIUS ELLEBODIUS GIANVINCENZO PINELLINEK

1572. július 22.

Tisztelt Nagyméltóságú Uram és Gazdám!

Uraságod ne csodálkozzék, hogy ilyen sokára írok Uraságodnak. A múlt hónap 27-én válaszoltam Uraságod mindegyik levelére, s még ugyanaznap az urammal Szombathelyre és annak a vidékére mentem, ahonnan ma érkeztünk Bécsbe, mivel a császár külön paranccsal hívatta uramat. Rögtön szaladtam a postára, azt gondolván, hogy találok valamit Uraságodtól, de a posta azt mondta, hogy jó néhány nappal ezelőtt Pozsonyba küldött egy csomag levelet, amely Padovából jött. Így aztán vigasztalanul maradtam, mert meg lettem fosztva édes leveleitől, melyeket, remélem, hamarosan falhatok, tudván, hogy tele vannak gyönyörű eszmefuttatásokkal. Néhány nap múlva, remélem, visszatérünk Pozsonyba, s onnan fogok válaszolni Uraságodnak s a többi barátomnak, ha még írt volna valaki.

Nem tudom, miféle rossz szellem tévesztette meg a császár elsőszülött fiát,[755] aki azt mondotta az összes püspök előtt, hogy azt hallotta: él Magyarországon egy nagy flamand ember, s hogy szeretné mindenképp megismerni. Én, hogy ezt a zátonyt elkerüljem, rejtőzködöm, ahogyan csak tudok, s még gyengébbnek tettetem magam, mint amilyen vagyok. Eddig sem az én uram,[756] sem az esztergomi érsek nem bírtak hozzá vonszolni, hogy megcsókoljam a kezét. […] Egy másik az erdélyi fejedelemmel akar összehozni, a harmadik a cuiaviai püspökkel Lengyelországban, én pedig mindig az irodalommal való foglalkozást tartom szem előtt. Azt kérded, hol? Flandriában vagy Itáliában. Flandria háborúval van tele. Tehát kerüljük. Én bizony a tervemet soha fel nem adom, noha a váradi püspök[757] engem úgy szeret, mint saját magát.

Szeretném tudni annak a görögnek a nevét, aki azokat a szép görög betűket kinyomtatta Franciaországban. Egyelőre ezzel a kevéssel ajánlom magamat Uraságodnak, és üdvözlöm a barátokat mind és a háziakat mind. Üdvözlet.

Bécsből, 1572. július 22-én.

Uraságod szerető szolgája

Nicasio Ellebodio

(Kovács Zsuzsa fordítása)[755] Rudolf trónörököst.

[756] Radéczy István (?–1586) költő, irodalompártoló, 1568-tól váradi, 1572-től egri püspök, királyi helytartó. Pozsonyi háza tudósok, költők találkozóhelye.

[757] Radéczy István.