Ugrás a tartalomhoz

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.

Ács Pál (1954–), Jankovics József (1949–), Kőszeghy Péter (1951–)

Balassi Kiadó

NICASIUS ELLEBODIUS GIANVINCENZO PINELLINEK

NICASIUS ELLEBODIUS GIANVINCENZO PINELLINEK

1574. április 22.

Tisztelt Nagyságos Uram!

Én, Istennek hála, visszanyertem a hajdani egészségemet, csak a hipochondriám tart még. Talán ez is elmúlik idővel, főleg, ha engedelmeskedem Uraságodnak, és nem tanulok semmit vagy csak keveset. A püspök úr[758] egészen Uraságodé, és szeretné, ha ténylegesen meg tudná mutatni valamivel, mennyire becsüli Uraságodat. […]

A Nazienzenóban,[759] mint már kétszer megírtam Uraságodnak, logoeides nekem egyszerű írásnak tűnik, ahogyan közönségesen beszél az ember, logiko teros viszont szerintem azt jelenti, hogy tudósabb, műveltebb. Sunizaneim azt hiszem, hogy mindig semleges ige, s akkor mondják, mikor két dolog úgy egyesül és összekeveredik és szinte összeolvad, hogy egynek látszik.

Uraságod ne mulassza el, hogy újabb helyet küldjön a Geográfiából, bár most még nincs görög szövegem.[760] Idővel talán fogok találni. Ha Uraságod már visszatért Nápolyból, az Istenért, írjon minél hamarabb. Megkaptam mind a füveket, a szalamandrát, a 7 etitet, két cannolettét[761] a gyíkfarkakkal[762] […] Szívből köszönöm Uraságodnak ezt a sok szívességet, amit megtesz értem. Ha nincs meg Aldo[763] Bibliája, mindegy, idővel csak akad egy elviselhető. A németországiak össze vannak rondítva lutheránus előszóval vagy jegyzetekkel. Nagyon örülök Billio Nazianzenójának,[764] Rondeletio De piscibusának[765] és a többi könyvnek, amelyet nekem vett. És köszönöm Uraságodnak, ahogy csak tőlem telik. Nem tudom, elfelejtettem-e megírni Uraságodnak, hogy szeretném Maggio Aemilius Probusát.[766] Találok majd rá pénzt is, hogy kifizessem.

Uram, én ifjú korom óta hozzá vagyok szokva a szabadsághoz, nem bírom az udvart elviselni, mert nem tudok és nem akarok szolgálni, főleg nem az én koromban, mely néhány év múlva lehanyatlik, és az eddig folytatott tanulmányaim és természetes hajlamom szerint egyre inkább az irodalommal való foglalkozást igényli. Ezért nincs akkora jutalom, amely fejedelmek udvarába tudna engem vonzani, mert a természetem ellensége minden szolgaságnak, „és rémít ez a sok nyom, mert mind csak befelé visz, visszafelé egy sem”.[767] Ha a fejedelem meg van veled elégedve, nem hagyhatod ott, amikor akarod, hanem halálodig kell szolgálnod. Ha nincs megelégedve, kinevetnek, kicsúfolnak, ami számomra, aki szabadnak születtem, s nem vagyok a megaláztatáshoz szokva, súlyosabb büntetés volna, mint a halál. Most tökéletes szabadságban élek, s ha Isten békét ad ennek az országnak, néhány év múlva beteljesítem azt a tervemet, melyet egyedül előtted nem titkoltam. Engedelmeskedni fogok Uraságodnak, s nagyon keveset fogok tanulni, bár még ha akarnék, sem tudnék sokat, mert nincsenek könyveim.[768] Örülök, hogy az a kevés Polübiosz-javítás tetszett Uraságodnak. Az a De iridibus-értekezés[769] ugyanaz, mint ami Uraságodnak megvan, ezért nem fogom elküldeni. […]

Uraságod tegye meg nekem azt a szívességet, hogy elolvassa a mi Melchiorunkkal[770] Erasmus egy dialógusát vagy beszélgetését, melynek a címe Opulentia sordida, [771] s lesz min nevetnie egy darabig. Gilberto szerintem Erasmus, Orthrogeno Manutius, Antronio pedig valami asolói, talán az öreg Aldo Manutio apósának a testvére, akit tán Antoniónak hívtak. Nyugodjék békében.

Idén nem megyek Flandriába, hanem várok majd egy jobb alkalomra. A háború kegyetlenebb, mint valaha.

Ha Franciaországból vagy máshonnan meg tudná szerezni Vicomercatótól a De coelót és a De generatione e corruptionét,[772] semmi pénzt nem sajnálnék rá. Ő úgy idézi őket bizonyosan, mint amik ki vannak adva. Hanem az Isten szerelméért, Uraságod nézze meg azt a vélekedést a bolygók mozgásáról, amit a Meteorologia [773] 1. könyve 6. fejezetének interpretálásában ír, s mondja meg nekem a véleményét. Molettinek[774] Uraságod mondja meg, hogy ajánlom magam neki meg a többi barátnak is. Uraságodnak csókolom a kezét, és minden jót kívánok.

Pozsonyból, 1573. április 22-én.

Uraságod szolgája

Nicasio Ellebodio

(Kovács Zsuzsa fordítása)[758] Lásd a 756. jegyzetet.

[759] Jacobus Billius: Opera omnia di S. Gregorii Nazianzeni. Paris 1569.

[760] Sztrabón, Geográfia.

[761] Itáliai édesség.

[762] Vö. a 752. jegyzettel.

[763] Aldo Manuzio.

[764] Lásd a 759. jegyzetet.

[765] Gulielmus Rondeletius, Libri de piscibus marinis […], Lugduni 1554.

[766] Aemilius Probus, De vita excellentium imperatorum, cum annotationibus H. Maggi, Basilea 1563.

[767] Horatius, Epistolarum, I,1,74–75. Horváth István Károly ford.

[768] Ellebodius csak 1575-ben szállíttatta maga után Pozsonyba könyvtárát.

[769] Johannes Fleischer, De iridibus doctrina Aristotelis et Vitellionis, Wittenbergae 1571.

[770] Lásd a 744. jegyzetet.

[771] A Colloquia familiariának ez a darabja Erasmus 1507–1508-as velencei tartózkodásának az emlékét őrzi. Vendéglátóját, Andrea Asulanót, Aldo Manuzio apósát figurázza ki benne.

[772] Arisztotelész műveinek latin fordításai.

[773] Franciscus Vicomercatus, In quator libros Aristotelis Meteorologicorum commentarii. (Párizsban több kiadásban is megjelent.)

[774] Giuseppe Moletti (1531–1588) matematikatanár a padovai egyetemen.