Ugrás a tartalomhoz

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.

Ács Pál (1954–), Jankovics József (1949–), Kőszeghy Péter (1951–)

Balassi Kiadó

32. fejezet - JOHANNES BOCATIUS

32. fejezet - JOHANNES BOCATIUS

1569-ben született Németországban, a lausitzi Vetschau városában, eredeti neve Johann Bock, családja félig német, félig szorb. Drezdában, majd a csehországi Jihlavában tanult, azután tanárát követve 1590-ben Magyarországra jött. 1593-ban az eperjesi evangélikus iskola rektora lett. 1596-ban rövid ideig Wittenbergben tanult és magiszteri fokozatot szerzett. 1598-ban Rudolf császár koszorús költővé avatta és nemességet adományozott neki. 1599-ben a kassai iskola vezetését bízták rá, de rövidesen városi jegyző, majd főbíró lett. 1604-ben megnyitotta városa kapuit Bocskai hadai előtt. Fejedelme 1606-ban követségbe küldte Németországba, de Rudolf császár elfogatta, és Prágában raboskodott évekig. 1610-ben megszökött, ám korábbi rangját többé már nem nyerte vissza. 1613-tól ismét a kassai iskolát igazgatta, 1618-ban azonban életkora miatt lemondott a hivataláról. 1621-ben Bethlen Gábort kísérte a nikolsburgi béketárgyalásokra, amikor útközben meghalt.

Termékeny alkalmi költő volt, versei valóságos enciklopédiáját adják a késő humanizmus kori magyar szellemi életnek. Legismertebb kötete az 1599-ben megjelent Hungaridos, fontos prózai munkája a Bocskai István rákosmezei látogatásáról írt jelentés, illetve börtönnaplója, az Olympias carceraria.

Források: Ioannes BOCATIUS, Opera quae exstant omnia. Poetica, 2, ed. Franciscus CSONKA, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1990, 344–345, 412, 437 (BSMRAe) és Janus Pannonius – Magyarországi humanisták, 499, 502, 503.

HUSSARI


      Tecta ferae exsuviis et pelle Libystidos haec est
          Quaenam turma? Scytas nonne ea forma decet?
      Sic ego! respondit Bellona! enixa iuventam
          Ipsa parens hanc sum, laus mihi prole mea est.
 5  Sunt animae horrendae: furiata corus hic hasta
          Trux ab equo Thracas praecipitare solet.
      Gloria et Hungaricis oblectamenta dynastis,
          Post etiam, hussaridae, promptius este viri.
      Militiae decet ira truceis imitata furoreis,
10      Horrida plus armis pectora saepe nocent.