Ugrás a tartalomhoz

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.

Ács Pál (1954–), Jankovics József (1949–), Kőszeghy Péter (1951–)

Balassi Kiadó

KÁROLYI GÁSPÁR EMLÉKEZETE

KÁROLYI GÁSPÁR[988] EMLÉKEZETE


      Pápa sötét vermébe merülve hevert a szegény nép,
          szent könyv s fény nélkül élt a vak éji sereg,      
      Károlyi Gáspár szánta e sorsot: Krisztusa által,      
          s mert Rákóczi[989] segélt, Biblia szól magyarul.
5   Mindeneket bölccsé tett, boldog holta ezért lett,
          szent ez az élet s vég, jussa e férfiunak.
                                                                        (Petrőczi Éva fordítása)[988] Károlyi (Károli) Gáspár (1530 k.–1591) gönci református lelkész, abaúji esperes, az első teljes nyomtatott magyar bibliafordítás létrehozója.

[989] Rákóczi Zsigmond (1544–1608), a család vagyonának és hatalmának megalapozója, élete végén erdélyi fejedelem; Vizsoly birtokosa és a vizsolyi Biblia pártfogója.