Ugrás a tartalomhoz

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.

Ács Pál (1954–), Jankovics József (1949–), Kőszeghy Péter (1951–)

Balassi Kiadó

NAGYSÁGOS HOMONNAI DRUGETH BÁLINT ÚR EMLÉKEZETE

NAGYSÁGOS HOMONNAI DRUGETH BÁLINT[997] ÚR EMLÉKEZETE


      Meg sose szűnő könnyárt mért viszel, Ung? Duna habja,
          mért futsz bús tájon? S nyög, Tisza, áradatod?
      Száva, milyen kín mar, s téged, gyors Dráva, milyen gond,
          s mért hagyod el zavaros habbal a partjaidat?
 5   Mért tele minden hely Dryasoknak[998] bús panaszával,
          sír a Faun s menekül messze vidékre Pales?[999]
      Mért büszkélkedik úgy a kegyetlen szívü, vad oszmán,
          míg őrült lelkét fűti a boldog öröm?
      S mért, hogy a szócsavaró, álbölcs, izgága szofisták
10      arcáról nem fogy most az öröm s a derü?
      Mért kínozza, a gyász a nemest s mindazt a tömegből,
          kit csak a hon meg a hit drága szerelme hevít?
      Mert elvitte, igen, tőlünk irigyelve a Párka
          hősök örök díszét, fennragyogó sugarunk.
15   Bálintot, ki az ősi homonnai nemnek aranyló
          csillaga és a hazánk nagy hirü oszlopa volt.
      Védte, sosem félvén, a lenézett krisztusi nyájat,
          s líceumunknak adott nagy hirü, új sereget.
      Egyformán osztott jogot Irus[1000] s Croesus ügyében,
20       és segitette, ahol tudta, a jót, a kegyest.
      Őt az idősebbek sem előzhették meg erényben,
          s ifjakon is győzött hószinü, gyors paripán.
      Ifjabb éveiben, mint Bocskay is tanusítja,
          éles eszű volt már, mint ama pylusi agg.[1001]
25   S Bocskay holta után a kezébe ragadta a gyeplőt,
          hogy poharából a hős vad tüzü mérget ivott.
      Rá azt mondta Kelet vad hárpia-népe: „ravaszdi”,
          s joggal, Laeliusé[1002] volt, mit adott, a tanács.
      Lelke e sok kincsét a király meglátva reája
30       bízta: magyar földön szent jogok őre legyen.[1003]
      S rábízott több más hagyományos tisztet is eztán,
          mit magyarok hada már néki előbb felajánlt.
      Ám mért mondjak el itt mindent, mélyítve a nagy gyászt?
          Szívében ragyogott mindvalamennyi erény.
35   S mostan elég is a szó. Ami történt, Isten akarta,
          rácsap a vég minden lényre előbb vagy utóbb.
      Ifjú, vén s a jogar s kapa közt nincs nála különbség;
          nem hal meg, ki el úgy megy kegyes élet után.
      Mert nem a kort: a hitet vizsgálja az Úr, s becsülettel
40       halni dicsőbb, semmint élni nagy emberi kort.
      1609
(Muraközy Gyula fordítása)[997] Homonnai Drugeth Bálint (1577–1609), Északkelet-Magyarország egyik leggazdagabb nagybirtokosa, Bocskai István fővezére, majd kijelölt utódja, az erdélyi fejedelemségtől azonban apósa, Rákóczi Zsigmond, elütötte.

[998] Fákban lakozó nimfák, akik a fával együtt halnak meg.

[999] A római pásztorok istene.

[1000] Egy koldus neve Homérosznál.

[1001] Nesztór, a legöregebb a Trója alatt harcoló görög hősök közül.

[1002] Caius Laelius, ifjabb Scipio Africanus barátja, akit bölcsnek is neveztek.

[1003] 1608. december 1-jén II. Mátyás Homonnai Drugeth Bálintot országbíróvá nevezte ki.