Ugrás a tartalomhoz

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.

Ács Pál (1954–), Jankovics József (1949–), Kőszeghy Péter (1951–)

Balassi Kiadó

36. fejezet - RÖVIDÍTÉSEK

36. fejezet - RÖVIDÍTÉSEK

ÁBEL – ÁBEL Jenő, Adalékok a humanismus történetéhez Magyarországon, Budapest, 1880

Analecta nova Analecta nova ad historiam renascentium in Hungaria litterarum spectantia, ed. Eugenius ÁBEL, Stephanus HEGEDŰS, Budapest, MTA, 1903

BHA – Bibliotheca Hungarica Antiqua

BORONKAI – Iohannes VITÉZ de Zredna, Opera quae supersunt, ed. Iván BORONKAI, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1980 (BSMRAe, Series nova, III)

BSMRAe – Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum

HUSZTI – HUSZTI József, Janus Pannonius, Pécs, 1931

Humanista történetírók, s. a. rend. KULCSÁR Péter, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1977 (Magyar Remekírók)

ItK – Irodalomtörténeti Közlemények

Janus Pannonius – Magyarországi humanisták, s. a. rend. KLANICZAY Tibor, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1982 (Magyar Remekírók)

Magyar humanisták levelei, XV–XVI. század, közreadja V. KOVÁCS Sándor, Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 1971 (Nemzeti Könyvtár)

MHHS – Monumenta Hungariae Historica. Scriptores

TÓTH, Phoebus forrása – TÓTH István, Phoebus forrása. A váradi latin nyelvű humanista költészet antológiája, Nagyvárad, Literator Könyvkiadó, 1996