Ugrás a tartalomhoz

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.

Ács Pál (1954–), Jankovics József (1949–), Kőszeghy Péter (1951–)

Balassi Kiadó

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.

Humanizmus

Ács, Pál

tudományos főmunkatárs
MTA Irodalomtudományi Intézete


MTA Irodalomtudományi Intézete
Ménesi út 11–13.
Budapest
1118
Hungary

Jankovics, József

igazgatóhelyettes
MTA Irodalomtudományi Intézete


MTA Irodalomtudományi Intézete
Ménesi út 11–13.
Budapest
1118
Hungary

Kőszeghy, Péter

tudományos munkatárs
MTA Irodalomtudományi Intézete


MTA Irodalomtudományi Intézete
Ménesi út 11–13.
Budapest
1118
Hungary

Szerkesztette

Tamás, Zsuzsanna

Készült az Oktatási Minisztérium támogatásával a Felsőoktatási Pályázatok Irodája által lebonyolított Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyv-támogatási Pályázat keretében.

E könyv kutatási és oktatási célokra szabadon használható. Bármilyen formában való sokszorosítása a jogtulajdonosok írásos engedélyéhez kötött.

Verziótörténet
Verzió 111 Feb 2005kp
Jelen digitalizált kiadásban az eredeti kiadás (Balassi Kiadó, 1998) jegyzeteit a jobb használhatóság érdekében lábjegyzetekké alakítottuk.

Tartalom

ELŐSZÓ
1. JANUS PANNONIUS
1
NÉVVÁLTOZTATÁSÁRÓL
2
MAGÁT AJÁNLJA
3
A VELENCEI MARCELLUSRÓL
4
A MODENAI PÜSPÖKHÖZ
5
ÖNMAGÁRÓL
6
ÉLETKORÁRÓL
7
MARCELLÓNAK ÁLTALA LATINRA FORDÍTOTT VERSEIRŐL
8
SZEGÉNYSÉGÉT PANASZOLJA
9
GALLIÓHOZ
10
GALLIÓHOZ
11
ÖNMAGÁRÓL
12
VERONÁNAK AJÁNLJA KÖNYVÉT
13
A KÖLTŐ MARTIALISHOZ
14
SZERÉNYKEDVE DICSÉRI SAJÁT MŰVÉT
15
KÖNYVÉHEZ SZÓL
16
MAGA KÖNYVÉRŐL
17
LEONELLÓHOZ, FERRARA FEJEDELMÉHEZ
18
LEONELLÓHOZ, FERRARA HERCEGÉHEZ
19
LEONELLÓHOZ
20
KÖNYVEIHEZ
21
AZ OLVASÓHOZ
22
JOANNES SAGUNDINEUSNAK
23
VALLÁRA
24
A PÁRMAI BASINUSNAK A HESPERISRŐL, AMELYET MÁR RÉGEN ELKEZDETT, DE MÉG MINDIG NEM FEJEZETT BE
25
CARBÓRA
26
PORCELLIUSRÓL ÉS IOVINIANUSRÓL
27
A CSIPÁS SENECÁRA
28
MALATESTA ZSIGMONDRÓL, RIMINI ZSARNOKÁRÓL
29
GYULÁHOZ
30
UGYANAHHOZ
31
KELEMENHEZ
32
PROSPERRE
33
GRYLLUSRA
34
AKI CSAK A RÉGI KÖNYVEKET SZERETI
35
MIKOR KEZDTÉK RÓMÁBAN TISZTELNI A MÚZSÁKAT?
36
A MŰVÉSZETRŐL
37
VERGILIUS TOLVAJÁRA
38
VERGILIUS TOLVAJÁRA
39
RUFUSHOZ
40
RUFUSHOZ
41
EGY VALAKINEK, AKI NEHÉZ DOLOGRA BIZTAT
42
POLYCARPUSHOZ
43
ÖNMAGÁRÓL
44
PAULUSRA
45
PÁLHOZ
46
KÖLTEMÉNYEINEK TOLVAJÁRA
47
GÁSPÁRRA
48
PROSPERHEZ
49
AZ ÁLTUDÓSRÓL
50
UGYANARRÓL
51
MIKLÓSRA
52
AENEAS SYLVIUSHOZ
53
VÁLASZ
54
UGYANAZ UGYANAHHOZ
55
TITUS STROZZA VERSEIT DICSÉRI
56
TITUS KÖNYVEIRŐL
57
DICSÉRI PEROTTI MIKLÓST
58
TIVADARRA
59
GRYLLUSRA
60
BERTALANHOZ
61
TROILUSHOZ
62
CRISPUSRA
63
KÁROLYRA
64
A NYÁRFÁK NEM TEREMNEK BOROSTYÁNKÖVET
65
SEVERUSRA
66
EGY FÖLÖSLEGESEN KÉRDEZGETŐRE
67
GUARINÓHOZ
68
A VERONAI GUARINÓHOZ
69
VITÁZIK GUARINO MENTEGETŐZÉSÉVEL
70
A VERONAI GUARINÓHOZ
71
GUARINO DICSÉRETE
72
UGYANARRÓL
73
UGYANARRÓL
74
GUARINUSHOZ
75
GUARINUS DICSÉRETE
76
TETRASTICHON A VERONAI GUARINÓRA
77
GUARINO DICSÉRETE
78
GUARINÓHOZ
79
KIKACAGJA A RÓMAI BÚCSÚSOKAT
80
UGYANARRÓL
81
KIGÚNYOLJA GALEOTTO ZARÁNDOKLÁSÁT
82
HUGÓRA
83
PHILITICUSRA
84
GRYLLUSHOZ
85
ORNITUSHOZ
86
EGY HÁZASSÁGTÖRŐRE
87
A FAJTALAN LEÓRA
88
A FAJTALAN URSUSRÓL
89
EGY HÁZASSÁGTÖRŐRE
90
KÁROLYHOZ
91
PÉTERRE
92
CYRUS ÉS GRYLLUS ORRÁRÓL
93
GRYLLUSRA
94
PERINUSHOZ
95
DEMETRIUSRA
96
EGY OKOSKODÓRA
97
LADVANCUSRA
98
RUFUSHOZ
99
MÁRKUSHOZ
100
FARKASRA
101
AMBRUSRÓL
102
ANELLUSRA
103
A KRUDÉLIS PRÉTOR ELLEN
104
A HAJÓTÖRÖTT FRANDUSHOZ
105
A HAJÓKÁZÓ VINCÉRŐL
106
A HALOTT ANELLUSHOZ
107
AULUSRA
108
EGY HÓBORTOS HENYÉRŐL
109
RULLUSHOZ
110
ÉLETÜNK VÁLTOZTATÁSÁRÓL
111
BERTALANHOZ
112
BERTALANHOZ
113
GALLUSHOZ
114
LAPPUSRA
115
KÁROLYRA
116
ARRÓL, AKI LETAGADJA A KÖLCSÖNT
117
ARRA, AKI NEM ADJA MEG A KÖLCSÖNT
118
SYLLÁRA
119
BOLOGNÁRÓL
120
RÓMA
121
ARQUÁHOZ
122
URSUSHOZ
123
BIZÁNCRÓL
124
KONSTANTINÁPOLY ELESTÉRŐL
125
CRYSTALLINA
126
ISMÉT RÓLA
127
BILBILISRŐL
128
ARTEMISIA MAUSOLOSHOZ
129
PHRYNÉRŐL
130
THESZPISZRŐL ÉS AISZKHÜLOSZRÓL
131
PORCIÁRÓL
132
NÁRCISSZUSZRÓL ÉS PÜGMALIÓNRÓL
133
A PÜTHAGORASZI BETŰRŐL
134
A VERONAI SZÍNHÁZRÓL
135
DIONÜSZIOSZRÓL, A SZIRAKÚZAI ZSARNOKRÓL
136
GÖRÖGORSZÁGRA
137
GALLUSHOZ
138
CARBÓHOZ, A KÖLTŐHÖZ
139
BERTUSRA
140
CRESSÁRA
141
LINUSHOZ
142
BASINÓHOZ
143
KONRÁDHOZ
144
AENEAS SYLVIUSRÓL, PIUS PÁPÁRÓL
145
ARGÜROPÜLOSZ BÖLCSÉSZRŐL
146
A TÖRPE BALÁZSRA
147
LEONELLÓNAK, FERRARA GRÓFJÁNAK SÍRFELIRATA
148
ANDREOLÁNAK, V. MIKLÓS PÁPA ANYJÁNAK SÍRVERSE
149
LORENZO VALLA HALÁLÁRA
150
HUNYADI JÁNOS SÍRFELIRATA
151
HUNYADI JÁNOSNAK, MÁTYÁS KIRÁLY ATYJÁNAK SÍRFELIRATA
152
ALFONZ, NÁPOLYI KIRÁLY SÍRFELIRATA
153
THADDEA SÍRIRATA
154
GUARINO SÍRFELIRATA
155
GUARINO SÍRFELIRATA
156
ANYJÁNAK, BARBARÁNAK SÍRFELIRATA
157
HOMÉROSZ SÍRFELIRATA
158
MONTAGNA BERTALAN TERMÉSZETTUDÓS SÍRFELIRATA
159
V. MIKLÓS PÁPA SÍRFELIRATA
160
II. PIUS PÁPA EPITÁFIUMA
161
SZOBI PÉTERNEK, A NAGYSZERŰ KATONÁNAK SÍRFELIRATA
162
MIKOR ÁRTATLANSÁGÁT ELVESZTETTE
163
ÉLETKORÁRÓL
164
MILYEN BARÁTNŐT SZERETNE
165
LIBERÁHOZ
166
ÖNMAGÁRÓL
167
BARÁTNŐJÉRŐL
168
LAELIÁRÓL
169
UGYANAHHOZ
170
PANASZKODIK, HOGY TÁRSAI BORDÉLYHÁZBA CSALTÁK
171
HUGÓHOZ
172
SÚLYOS ÉS KELLEMETLEN KÉRDÉS
173
LÚCIA JÓSLATÁRÓL
174
UGYANARRA A LÚCIÁRA
175
LÚCIÁRA
176
LÚCIÁRA
177
LÚCIÁHOZ
178
A FARCICERÉT JAVALLÓ LINUSRA
179
UGYANARRÓL
180
UGYANARRÓL
181
UGYANARRA A LINUSRA
182
PINDOLÁRA
183
LÚCIÁRÓL
184
UGYANARRA
185
LÚCIÁRA
186
GALESUSRÓL
187
EGY BUJA KÉJHÖLGYRE
188
SZILVIÁRÓL
189
LÉDÁHOZ FŰZŐDŐ SZERELMÉRŐL
190
EGY LEÁNNYAL SZERETNE LEFEKÜDNI
191
MAGDOLNÁHOZ
192
GUARINÓHOZ
193
ORSOLYA MUFFJÁRÓL
194
UGYANARRÓL
195
UGYANARRÓL
196
TEKLÁRA
197
PANNÓNIA DICSÉRETE
198
GALEOTTÓHOZ
199
GALEOTTÓHOZ
200
UGYANAHHOZ
201
POLYCARPUSHOZ
202
EGY DUNÁNTÚLI MANDULAFÁRÓL
203
A GYÜMÖLCSTŐL ROSKADOZÓ FÁRÓL
204
BÚCSÚ VÁRADTÓL
205
KÖNYÖRGÉS AZ ISTENEKHEZ A TÖRÖK ELLEN HADBA INDULÓ MÁTYÁS KIRÁLYÉRT
206
MÁTYÁS KIRÁLYHOZ
207
AZ UDVARONCOK SZERENCSÉJÉNEK FORGANDÓSÁGÁRÓL
208
A BESÚGÓKRA
209
MÁTYÁS KIRÁLYHOZ
210
A KIRÁLYI KOCSIT VONÓ SZARVAS
211
VENDÉGSÉGBE HÍVJA MAGÁHOZ MÁTYÁS KIRÁLYT
212
FRIGYES CSÁSZÁRHOZ
213
FRIGYES CSÁSZÁRHOZ A KIRÁLYI KORONÁRÓL
214
A FIRENZEIEK ÁLTAL MÁTYÁS KIRÁLYNAK KÜLDÖTT OROSZLÁNOKRÓL
215
UGYANARRÓL UGYANAHHOZ A KIRÁLYHOZ
216
SZLAVÓNIÁRÓL
217
A KÖSZVÉNYES BRIGITTÁRA
218
A VENDÉGLÁTÓ ANTALRA
219
GALEOTTO BAJVÍVÁSA
220
VITUSRA
221
BELÉNES
222
TRIBRACÓHOZ, A KÖLTŐHÖZ
223
A NARNI GALEOTTÓHOZ
224
GALEOTTÓHOZ
225
VALERIUS MARCELLUS SÍRIRATA
226
MENTEGETŐZIK, HOGY NEM ELEGYEDIK A HARCBA
227
JÁNOS ESZTERGOMI ÉRSEKHEZ
228
PÁL PÁPÁRÓL
229
UGYANARRÓL
230
UGYANAHHOZ
231
MARSILIUS FICINUS
232
AZ ESZTERGOMI ÉRSEK ERŐDÍTÉSEIRŐL
233
HENRIKHEZ, A GERMÁN KÖLTŐHÖZ 1470-BEN
234
FODOR (CRISPUS) KRISTÓFNAK
235
VIDNEK
236
UNOKAÖCCSÉNEK, VITÉZ MIHÁLYNAK
237
PHILELPHUSHOZ
238
MARS ISTENHEZ BÉKESSÉGÉRT
239
BÉKÉÉRT
240
A HALDOKLÓ JANUS PANNONIUS
241
MARCO GIORGIÓNAK ÉS ANTONIOLÓNAK, MIKOR SCIENTÁBAN NYARALTAK
242
SIRATÓÉNEK RACACINUSRÓL, KISINASÁRÓL
243
BÚCSÚ A MÚZSÁKTÓL
244
ANDREA MANTEGNA PADOVAI FESTŐ DICSÉRETE
245
AZ OLASZ NIMFÁK LEGDICSŐBBIKÉNEK, FERONIA ISTENNŐNEK ÍRTA JANUS PANNONIUS, VISSZATÉRŐBEN RÓMÁBÓL, 1458. JÚNIUS 9-ÉN
246
SIRATÓÉNEK ANYJÁNAK, BORBÁLÁNAK HALÁLÁRA
247
MIKOR A TÁBORBAN MEGBETEGEDETT
248
BETEGESKEDÉSE MIATT PANASZKODIK 1466 MÁRCIUSÁBAN
249
AZ ÁLOMHOZ
250
LELKEMHEZ
251
A ROSKADOZÓ GYÜMÖLCSFA
252
JANUS PANNONIUS MARCO AURELIÓNAK
253
JANUS PANNONIUS GALEOTTO MARZIÓNAK
254
JANUS PANNONIUS GALEOTTO MARZIÓNAK
255
JANUS PANNONIUS GALEOTTO MARZIÓNAK
256
JANUS PANNONIUS MÁTYÁS KIRÁLYNAK
257
RÓMAI BESZÉD A MAGYAR KÜLDÖTTSÉG NEVÉBEN, A PÁPA NYILVÁNOS KIHALLGATÁSÁN
2. VITÉZ JÁNOS
EPISTOLA SECUNDA SEDATO DISTURBIO DATA,
A ZAVAROK LECSILLAPODTÁVAL ÍRT MÁSODIK LEVÉL,
EPISTOLA EX PARTE DOMINI IOHANNIS DE HWNYAD, TUNC WAYVODE TRANSSILVANI ET CAPITANEI ETC., MISSA DOMINO EUGENIO PAPE
LEVÉL, AMELYET HUNYADI JÁNOS, AKKORI ERDÉLYI VAJDA ÉS KAPITÁNY STB. NEVÉBEN KÜLDTEK JENŐ PÁPA ÚRNAK,
EX PARTE IOHANNIS PREPOSITI WARADIENSIS AD DOMINUM NICOLAUM DECANUM CRACOVIENSEM
JÁNOS VÁRADI PRÉPOST NEVÉBEN MIKLÓS KRAKKÓI DÉKÁNNAK
EX PARTE EPISCOPI WARADIENSIS AD GUARINUM WERONENSEM MAGNUM ORATOREM, FERRARIE RESIDENTEM
A VÁRADI PÜSPÖK NEVÉBEN A FERRARÁBAN TARTÓZKODÓ VERONAI GUARINÓNAK, A NAGY SZÓNOKNAK
3. ANTONIO BONFINI
RERUM UNGARICARUM DECADES
[1.2.3–68]
[1.9.10–79]
[3.4.254–271]
[4.7.72–124]
[4.8.86–114]
[4.8.184–286]
[4.9.188–223]
A MAGYAR TÖRTÉNELEM TIZEDEI
[1.2.3–68: A SZKÍTÁK]
[1.9.10–79: A MÁSODIK HONFOGLALÁS]
[3.4.254–271: HUNYADI JÁNOS]
[4.7.72–124: MÁTYÁS ÉLETFORMÁJA]
[4.8.86–114: MÁTYÁS SEREGE]
[4.8.184–286: MÁTYÁS HALÁLA]
[4.9.188–223: II. ULÁSZLÓ MAGYARORSZÁGRA ÉRKEZIK]
4. GALEOTTO MARZIO
DE EGREGIE, SAPIENTER, IOCOSE DICTIS AC FACTIS REGIS MATHIAE AD DUCEM IOHANNEM EIUS FILIUM LIBER
DEDICATIO
IOCOSE DICTUM
SAPIENTER FACTUM
SAPIENTER DICTUM
FACTUM SAPIENTER
MÁTYÁS KIRÁLYNAK KIVÁLÓ, BÖLCS, TRÉFÁS MONDÁSAIRÓL ÉS TETTEIRŐL SZÓLÓ KÖNYV CORVIN JÁNOS HERCEGHEZ
AJÁNLÁS
TRÉFÁS MONDÁS
BÖLCS CSELEKEDET
BÖLCS MONDÁS
BÖLCS TETT
5. BÁRTFAI JÁNOS
JOHANNES CAPELLANUS CIVIBUS BARTPHENSIBUS
BÁRTFAI JÁNOS BÁRTFA VÁROS TANÁCSÁNAK
6. MÁTYÁS KIRÁLY
MATHIAS REX AD IULIUM POMPONIUM LAETUM
MÁTYÁS KIRÁLY POMPONIO LETÓNAK
MATHIAS REX AD URBANUM PREPOSITUM QUINQUE ECCLESIENSEM
MÁTYÁS KIRÁLY ORBÁN PÉCSI PRÉPOSTNAK
7. GARÁZDA PÉTER
[EPITAPHIUM]
[EPITAPHIUM]
8. LÁSZAI JÁNOS
[SZENT PÁL MELLSZOBRA ALÁ]
[SZENT PÉTER MELLSZOBRA ALÁ]
[SAJÁT SÍRFELIRATA]
9. VETÉSI LÁSZLÓ
ORATIO AD SUMMUM SANCTISSIMUMQUE PONTIFICEM SIXTUM IIII. PRO PRAESTANDA OBEDIENTIA NOMINE INVICTISSIMI PRINCIPIS DIVI MATHIAE SERENISSIMI HUNGARORUM AC BOHEMORUM REGIS
BESZÉD A LEGFELSÉGESEBB ÉS LEGSZENTEBB IV. SIXTUS PÁPÁHOZ AZ ENGEDELMESSÉG KINYILVÁNÍTÁSÁRÓL MÁTYÁS, A MAGYAROK ÉS CSEHEK LEGKEGYELMESEBB KIRÁLYA ÉS LEGYŐZHETETLEN FEJEDELME NEVÉBEN
10. VÁRADI PÉTER
PETRUS DE VARAD AD DOMINICUM PRAEPOSITUM ALBENSEM
VÁRADI PÉTER KÁLMÁNCSEHI DOMONKOSNAK
PETRUS DE VARAD AD MICHAELEM DE KESZTHEUL
VÁRADI PÉTER KESZTHÖLCI MIHÁLYNAK
11. BRODARICS ISTVÁN
DE CONFLICTU HUNGARORUM CUM SOLYMANO TURCARUM IMPERATORE AD MOHACH HISTORIA VERISSIMA
IGAZ TÖRTÉNET A MAGYAROK ÉS SZULEJMÁN TÖRÖK CSÁSZÁR MOHÁCSI ÜTKÖZETÉRŐL
12. MEGYERICSEI JÁNOS
EPITAPHIUM
SAJÁT SÍRFELIRATA
13. JACOBUS PISO
AD LEPTAM
LEPTÁHOZ
IACOBUS PISO ERASMO ROTERODAMO
JACOBUS PISO ERASMUSNAK
IACOBUS PISO ERASMO ROTERODAMO
JACOBUS PISO ERASMUSNAK
14. STEPHANUS TAURINUS
STAUROMACHIA
STAUROMACHIA
15. HAGYMÁSI BÁLINT
AD PANNONIAM
MAGYARORSZÁGHOZ
16. ADRIANUS WOLPHARDUS
APOLLINI
APOLLÓHOZ
AD IOANNEM PANNONIUM POETAM ELEGIDION
ELÉGIA JANUS PANNONIUSHOZ
ADRIANUS VOLPHARDUS FRANCISCO VARDENSI
ADRIANUS WOLPHARDUS VÁRDAI FERENCNEK
17. OLÁH MIKLÓS
HUNGARIA
HUNGÁRIA
18. NAGYSZOMBATI MÁRTON
AD REGNI HUNGARIAE PROCERES, QUOD IN THURCAM BELLA MOVERE NEGLIGUNT
MAGYARORSZÁG FŐURAIHOZ, AKIK NEM IGYEKEZNEK HÁBORÚRA KÉSZÜLNI A TÖRÖK ELLEN
19. VERANCSICS ANTAL
MADREGALE
CONVERSUM IN LATINUM
MADRIGÁL
MAGNIFICO MESSER PIETRO DA CHARTAGINE
PIETRO DA CARTAGINE ORVOS TÁNCÁRÓL
AD JUSTUM DECIUM DE AMORE, NUMMO, NOCTE ET BACHO
PÉNZ, ÉJSZAKA, BACCHUS, ÁMOR. DECIUS JUSTUSHOZ
AD ANNULUM SCORTI
EGY RIBANC GYŰRŰJÉHEZ
AD HUNGAROS
A MAGYAROKHOZ
VANITAS VANITATUM, ET OMNIA VANITAS
HIÚSÁGOK HIÚSÁGA, MINDEN HIÚSÁG
AD SE
ÖNMAGÁHOZ
20. GYALUI TORDA ZSIGMOND
EPISTOLA DEDICATORIA AD MARTINUM KÁLMÁNCSEHI
KÁLMÁNCSEHI MÁRTONNAK, AZ ORESTES-FORDÍTÁS AJÁNLÁSAKÉNT
EPISTOLA DEDICATORIA AD MAXIMILIANUM II
MIKSA KIRÁLYNAK, GALEOTTO MARZIO MÁTYÁS KIRÁLYRÓL ÍRT KÖNYVE AJÁNLÁSAKÉNT
21. SZIKSZAI FABRICIUS BALÁZS
ORATIO FUNEBRIS DE VITA ET MORTE IOANNIS VITI BALSARATII
HALOTTI BESZÉD BALSARÁTI VITUS JÁNOS ÉLETÉRŐL ÉS HALÁLÁRÓL
22. ZSÁMBOKY JÁNOS
AD CHRISTUM
KRISZTUSHOZ
VIRTUS UNITA VALET. AD PRINCIPES UNGARIAE
EGYSÉGBEN AZ ERŐ. A MAGYAR FŐURAKHOZ
TIRNAVIAE PATRIAE MEAE ARMA
SZÜLŐVÁROSOM, NAGYSZOMBAT CÍMERE
ALCHIMIAE VANITAS
AZ ALCHIMIA HIÁBAVALÓSÁGA
SAMBUCUS AD I. PANNONIUM
JANUS PANNONIUSHOZ
IOANNES SAMBUCUS IOHANNO CRATONI AB CRAFFTHAIM
ZSÁMBOKY JÁNOS JOHANN CRATO VON KRAFFTHEIMNEK
IOANNES SAMBUCUS IOHANNO STURM
ZSÁMBOKY JÁNOS JOHANN STURMNAK
IOANNES SAMBUCUS IOHANNO CRATONI AB CRAFFTHAIM
ZSÁMBOKY JÁNOS JOHANN CRATO VON KRAFFTHEIMNEK
EPISTULA DEDICATORIA AD IOANNEM LISTHIUM
LISZTI JÁNOSNAK, A JANUS PANNONIUS-KIADÁS AJÁNLÁSAKÉNT
23. FORGÁCH FERENC
DE STATU REI PUBLICAE HUNGARICAE FERDINANDO, IOHANNE, MAXIMILIANO REGIBUS AC IOHANNE SECUNDO PRINCIPE TRANSSYLVANIAE COMMENTARII
EMLÉKIRAT MAGYARORSZÁG ÁLLAPOTÁRÓL FERDINÁND, JÁNOS, MIKSA KIRÁLYSÁGA ÉS II. JÁNOS ERDÉLYI FEJEDELEMSÉGE ALATT
24. NICASIUS ELLEBODIUS (CASLETANUS)
NICASIUS ELLEBODIUS A GIANVINCENZO PINELLI
NICASIUS ELLEBODIUS GIANVINCENZO PINELLINEK
NICASIUS ELLEBODIUS A GIANVINCENZO PINELLI
NICASIUS ELLEBODIUS GIANVINCENZO PINELLINEK
NICASIUS ELLEBODIUS A GIANVINCENZO PINELLI
NICASIUS ELLEBODIUS GIANVINCENZO PINELLINEK
NICASIUS ELLEBODIUS A GIANVINCENZO PINELLI
NICASIUS ELLEBODIUS GIANVINCENZO PINELLINEK
25. CHRISTIANUS SCHESAEUS (SCHESER)
RUINAE PANNONICAE
PANNONIA ROMLÁSA
26. ISTVÁNFFY MIKLÓS
HISTORIARUM DE REBUS UNGARICIS
A MAGYAROK TÖRTÉNETE
27. KOVACSÓCZY FARKAS
DE ADMINISTRATIONE TRANSYLVANIAE DIALOGUS
DIALÓGUS ERDÉLY IGAZGATÁSÁRÓL
28. SZIKSZAI HELLOPOEUS BÁLINT
ZRINIUS DE SE AD PROCERES UNGARIAE
ZRÍNYI SZAVAI SAJÁT MAGÁRÓL MAGYARORSZÁG ELŐKELŐIHEZ
29. BUDAI (BUDEIUS) PARMENIUS ISTVÁN
PAEAN
PAEAN
DE NAVIGATIONE
EPIBATIKON, AZAZ HAJÓRA SZÁLLÁST ÜNNEPLŐ KÖLTEMÉNY
30. TOLNAI BALOG JÁNOS
[ELOGIUM]
BALASSI BÁLINT HALÁLÁRA
ALIUD EIUSDEM AD CLARISS[IMUM] M[AGISTRUM] BOCATIUM, PATR[IAE] POET[AM] L[AUREATUM] C[AESAREUM], CASSOVIAM PROFICISCENTEM
A NAGYHÍRŰ BOCATIUS MESTERHEZ, A POÉTÁK ATYJÁHOZ, KASSÁRA VALÓ ELUTAZÁSA ALKALMÁVAL
31. SZAMOSKÖZY ISTVÁN
RERUM TRANSILVANARUM HEBDOMADES
ERDÉLY TÖRTÉNETE
32. JOHANNES BOCATIUS
HUSSARI
HUSZÁROK
PER TIRNAVIAM ITER FACIENS, ANNO 1592
NAGYSZOMBAT VÁROSÁN ÁTUTAZÓBAN 1592-BEN
IN POETAS, DE GENTE HUNGARICA SINISTRE SCRIBENTEIS
AZOKRA A KÖLTŐKRE, AKIK ROSSZINDULATÚAN ÍRNAK A MAGYAR NÉPRŐL
33. FORGÁCH MIHÁLY
MICHAEL FORGACH IUSTO LIPSIO
FORGÁCH MIHÁLY JUSTUS LIPSIUSNAK
34. THÚRI GYÖRGY
MEMORIA CASPARIS CAROLINI
KÁROLYI GÁSPÁR EMLÉKEZETE
EPITAPHIUM
SÍRFELIRAT
EPITAPHIUM
APJA SÍRJÁRA
EPITAPHIUM
SZEGEDI LŐRINC EPITÁFIUMA
35. FILICZKI JÁNOS
HUNGARIA
MAGYARORSZÁG
FUNEBRIA MEMORIA ILLUSTRISSIMI DOMINI, DOMINI VALENTINI DRUGETH DE HOMONNA
NAGYSÁGOS HOMONNAI DRUGETH BÁLINT ÚR EMLÉKEZETE
36. RÖVIDÍTÉSEK
37. A SZERZŐK BETŰRENDES MUTATÓJA
Irodalomjegyzék