Ugrás a tartalomhoz

Rendszerváltozás a közgazdaságtanban - közgazdaságtan a rendszerváltozásban

Szamuely László - Csaba László

Kozgazdasági Szemle Alapítvány

Rendszerváltozás a közgazdaságtanban - közgazdaságtan a rendszerváltozásban

Rendszerváltozás a közgazdaságtanban - közgazdaságtan a rendszerváltozásban

Szamuely, László

Csaba, László

Bauer, Tamás

lektor 

1998

Verziótörténet
Verzió 12005. január

Kivonat

Szamuely László - Csaba László: Rendszerváltozás a közgazdaságtanban - közgazdaságtan a rendszerváltozásban. A könyv először tekinti át rendezett módon a magyar közgazdaságtudomány 1945 utáni történetét. Fél évszázad közgazdasági elmélettörténetét egyetlen szempont szerint dolgozza fel: hogyan vizsgálta felül, majd vetette el elméletileg napjaink eszmei és gondolati sokszínűsége a szovjet típusú, piac nélküli tervgazdasági kisérletet, miként váltotta fel az elméleti uniformizáltságot.


Tartalom

Bevezető
1. A szovjet tervgazdasági modell átvétele és eróziója Magyarországon a hazai közgazdaságtudomány tükrében (1945-1970)
A közgazdaságtan ideológiai „gleichschaltolása” (1945-1949)
A kontinuitás megszakadása a közgazdaságtanban
Főbb közgazdasági áramlatok a háború utáni első években
A közgazdasági kutatás megszűnése
Az újrakezdés reményei (1953-1957)
A társadalom magához térése és a közgazdasági kutatás feltámasztása
A mutatószámok javítgatásától a gazdasági mechanizmus felülvizsgálatához
A piacorientált reform széles ívű koncepciójának kialakulása
Tetőzés és apály
Néhány megjegyzés az ötvenes évek reformkoncepciójáról
Egy alternatív tervgazdasági modell keresése
Törekvések a tervutasításos rendszer racionalizálására
A reformgondolat újjáéledése
Viták a „terv” és a „piac” viszonyáról
A központi tervgazdálkodás harmadik modellje
A reform után - merre tovább?
2. A második reformtól a rendszerváltozáson át a szociális piacgazdaságba (1970-1996)
A reform rehabilitálásával a piacgazdaság lényegének megértéséig
Hogyan haladható meg a se terv, se piac rendszere?
A vállalkozás az új mechanizmusban: vízió, remény vagy valóság?
Második reform helyett gazdasági szükségállapot
A párt fékez - a reform elszabadul
A harmadik reform modelljének kibontakozása
A szervezeti reform
A pénzügyi intézményrendszer reformja
A tulajdoni reform
Kulcsszerepben a külgazdasági nyitás
A kapitalizmusba való visszmenet
A közgazdasági irányzatok újjászületése - avagy milyen kapitalizmust akarjunk?
Zárszó helyett: a magyar közgazdasági gondolat néhány sajátszerűségéről
Irodalomjegyzék