Ugrás a tartalomhoz

Rimay János ifjúkori versgyűjteménye

Rimay János, Tóth Tünde, Horváth Viktor

ELTE BTK BIÖP -- Bibliopolisz

HUSZONNYOLCADIK

HUSZONNYOLCADIK [2220]

Apollinis et Musarum ad Bustum Balassiorum [2221] Valentini et Francisci fratrum germanorum excubias agentium ad viatorem allocutio, omnium vero nomine Clio inquit: [2222]

Az melly [2223] músák [2224] (azaz [2225] tudományoknak [2226] kilenc [2227] istenasszoni: [2228] Clio, Calliope, Urania, Polyhymnia, [2229] Terpsichore, Thalia, [2230] Euterpe, Melpomene, [2231] Erato) Apollóval [2232] öszve [2233] az [2234] Balassiak [2235] koporsóját őrzik [2236] és vigyázzák [2237] — azoknak az [2238] koporsólátogató [2239] emberekhöz [2240] való szavok (Clio felel [2241] penig mindennek, az ki [2242] oda megyen, az[2243] többi képébe [2244] meg, s így [2245] szól):Kérdhedd:[2246] e[2247] koporsó[2248] miért illyen[2249] szoros bólt,[2250]
s ez[2251] két benne fekvő[2252] sebes test hogy ki vólt;[2253]
sebessen s véressen[2254] mindkettő így[2255] miért hólt?[2256] 

Az elsőre, halld meg, imez[2257] az[2258] felelet:
egytestvér-szeretet[2259] gyűlöl[2260] bőv[2261] s tág helyet,
öszvefoly, s imitt[2262] is[2263] foglalt egy kis vermet.

Kik legyenek penig, nehéz megmondanom,[2264]
mert én nemcsak[2265] földineműknek[2266] vallhatom,
fellyülhaladták[2267] azt, bízván[2268] ajánlhatom:

Pallásnak elméje, Ulyssesnek[2269] nyelve,
mit gondolt vagy szólott, vólt[2270] azokban[2271] része,
s mindkettőben[2272] tetszett Antenornak esze, [2273]

Aeneas példája, Achillesnek karja,
Cupidónak[2274] íja,[2275] Herculesnek bajja.[2276] 
Vólt[2277] bennek örömmel búnak[2278] is nagy jajja.[2279]

Sebbel s vérhullással[2280] ők ugyan tartoztak,
mert bűnökből[2281] sebbel[2282] s vérrel kiváltoztak,
Krisztusnak[2283] seb-, vérért[2284] seb- s vérrel[2285] áldoztak.

Menj el azért immár, s ezt az[2286] kis koporsót
szitkodtól,[2287] átkodtól[2288] igen megőrizd, ódd;[2289] 
sőt, szép áldásiddal böcsületit[2290] tóldd-fóldd![2291]

Mi — mérthogy[2292] kertünknek[2293] vóltak[2294] tisztelői[2295]
s bölcsességvirágink[2296] szagaviselői[2297] —
Apollóval[2298] vagyunk testeknek őrzői.[2299] 

Egy[2300] út készíttetik, melly[2301] vezérel Mennyre,[2302]
ki véghözvitetvén[2303] vesszük fel kezünkre[2304]
helyeztetvén[2305] őket éltető örömre.[2306]

Terjed böcsületi[2307] ez[2308] nemes[2309] két testnek,
ő piros vérekkel eget-földet[2310] festnek,
kiben[2311] rész nem juthat[2312] tudatlannak s restnek.[2313][2220] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: Más; Radvánszky: 6. Eckhardt, Ács: VI.

[2221] Vizsoly, 1596: Balássiorum; Radvánszky: Balássiorum

[2222] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozrony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: a latin argumentum nem szerepel.

[2223] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: amelly; Radvánszky, Eckhardt: mely; Ács: Azmely

[2224] Eckhardt, Ács: Múzsák

[2225] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699: tudniillik az; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: tudniillik a; Radvánszky: az az

[2226] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699: tudománnak; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: tudománynak

[2227] Bártfa, 1660 k.: 9; Radvánszky: kilencz

[2228] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: istenasszonyi; Radvánszky: isten asszony

[2229] Vizsoly, 1596; Radvánszky, Eckhardt, Ács: Polymnia; Pozsony, 1676: Polyphemnia — sh.

[2230] Vizsoly, 1596; Radvánszky, Eckhardt, Ács: Talia

[2231] Lőcse, 1670: Melpimone — sh.

[2232] Radvánszky, Eckhardt: Apolloval

[2233] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: s Apollo

[2234] Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: a

[2235] Kolozsvár, 1677: Balussiak — sh.

[2236] Pozsony, 1676: őrzék

[2237] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: ez utóbbi két szó nem szerepel; Radvánszky, Eckhardt: vigyázza. Radvánszky szokásához híven (igy)-gyel jelzi a szó uzán az inkongruenciát. Ács: koporsóját őrzik, és vigyázza — központozása olyan értelmet ad a szövegnek, mintha a szavuk a vigyázza alanya lenne.

[2238] Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: a

[2239] Radvánszky, Eckhardt: koporsó látogató

[2240] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: emberekhez

[2241] Lőcse, 1670; Pozsony, 1676: felol

[2242] Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: aki; Ács: azki

[2243] Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: a

[2244] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Radvánszky: képében. A rendezett kiadások argumentuma itt véget ér. A rendezetleneké így folytatódik: Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699: mely Músáktól az felső éneknek utoltó versében tött emlékezetet Phoebus; Bártfa, 1660 k.: mely Musákról a felső énekének utolsó versében tött emlékezetet Phoebus

[2245] Radvánszky: igy

[2246] Radvánszky: Kérhedd-é; Ács: Kérdhetd

[2247] Vizsoly, 1596: é; Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Nagyszombat, 1699; Eckhardt, Ács: ez; Lőcse, 1670: ee — sh.; Pozsony, 1676: te

[2248] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: koporsót; Pozsony, 1676: koporsós

[2249] Radvánszky: ilyen

[2250] Ács: bolt

[2251] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: e

[2252] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: lévő

[2253] Ács: volt

[2254] Radvánszky: veresen

[2255] Kolozsvár, 1677: gy — sh.

[2256] Ács: holt

[2257] Radvánszky, Eckhardt: im ez; Ács: ím ez

[2258] Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: a

[2259] A szót a könnyebb értelmezhetőség kedvéért kötőjellel írjuk (AkH 138.) — az egy itt nem a testvérszeretet határozatlan névelője, hanem a szó számnévi eredetű összetételi tagja; Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Radvánszky, Eckhardt: Egy test, vér, szeretet; Ács: Egy testvérszeretet

[2260] Radvánszky: gyülöl

[2261] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: bő; Ezkhardt, Ács: bév

[2262] Radvánszky: imítt

[2263] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: s ím, itt is

[2264] A kassai kiadás (1665) négy lapnyi hiány (193—196) után ezzel a szóval folytatódik.

[2265] Radvánszky: nem csak

[2266] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: földi némáknek; Lőcse, 1670; Pozsony, 1676: fűldi némáknak; Radvánszky: földi nemüknek; Eckhardt, Ács: földi neműknek

[2267] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: föllyülhaladták; Lőcse, 1670; Pozsony, 1676: fellülhaladták; Radvánszky: felyülhaladták

[2268] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: bízvást; Radvánszky, Eckhardt: bizván

[2269] Radvánszky: Ulissesnek.

[2270] Radvánszky, Eckhardt, Ács: volt

[2271] Lőcse, 1670; Pozsony, 1676: tzokban — sh.

[2272] Vizsoly, 1596: S-Mind kertőben — sh;Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: mindkettőben; Radvánszky: s mind kettőben

[2273] Radvánszky, Eckhardt és Ács az Antenornak esze után pontot tesz, így a mindkettőben tetszett nem vonatkozik az 5. sorban található felsorolásea, hanem a vólt bennek lesz náluk kettős kötésben (ezt a Herculesnek bajja után ki nem tett írásjel is megerősíti).

[2274] Kolozsvár, 1677: Cnpidónak — sh.; Radvánszky: Cupidonak

[2275] Radvánszky: íjja

[2276] Radvánszky: baija

[2277] Ács: Volt

[2278] Eckhardt: bunak

[2279] Radvánszky: jaija

[2280] Vizsoly, 1596: s-vér húllással; Radvánszky: sebbel s vérhslással; Eckhardt: sebbel vérhúllással; Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Ács: sebbel, vérhullással

[2281] Kassa, 1665: bűnökbűl; Eckhardt: bünökből

[2282] Lőcse, 1670: sibbel — sh.

[2283] Ács: Christusnak

[2284] Vizsoly, 1596: sebb véreért — szótagszámtöbblet; Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699: ez a két szó nem sz repel. Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: seb s vérért; Radvánszky: seb véréért — szótagszámtöbblet. Eckhardt, Ács: sebvérért

[2285] Radvánszky, Eckhardt: seb s vérrel

[2286] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: a

[2287] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Kolozsvár, 1677: szitkodtúl; Radvánszky: szidkodtól

[2288] Bécs, 1633; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Nagyszombat, 1699: s átkodtól; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Kolozsvár, 1677: s átkodtúl

[2289] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699: megójjad őt; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: megójjad ott

[2290] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699: áldásiddal s böcsülettel; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676: áldásoddal s böcsülettel; Kolozsvár, 1677: áldásoddal s becsüdettel

[2291] Radvánszky: tóld, fóld. Eckhardt: tóldd fóldd; Ács: toldd, foldd

[2292] Vizsoly, 1596 mi miérrhogy — sh., szótagszámtöbblet; Radvánszky: mi miér hogy — szótagszámtöbblet; Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: miérthogy

[2293] Lőcse, 1666; 1670; Pozsony, 1676: kértünknek; Kolozsvár, 1677: kénünknek — sh.

[2294] Eckhardt, Ács: voltak

[2295] Bécs, 1633; Lőcse, 1666, 1670; P6zsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: tisztelője

[2296] Vizsoly, 1596: S-Böltseség viráginc; Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: bölcseség virágink; Radvánszky: s bölcsesség virágink; Eckhardt: sbölcseség-virágink; Ács: s bölcseségvirágink

[2297] Bécs, 1633; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: szaga viselője; Radvánszky, Eckhardt, Ács: szaga viselő:

[2298] Radvánszky, Eckhardt: Apollloval

[2299] Bécs, 1633; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: őrzője

[2300] Eckhardt: Eggy

[2301] Radvánszky, Eckhardt, Ács: mely

[2302] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: Mennyben; Radvánszky: menyre; Eckhardt: Menyre; Ács: mennyre

[2303] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665B Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Eckhardt, Ács: véghezvitetvén

[2304] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: mi közinkben

[2305] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: helyheztetvén

[2306] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: örömben

[2307] Kassa, 1665; Kolozsvár, 1677: becsületi

[2308] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: e

[2309] Kassa, 1665: a 198. lapon ez az utolsó szó; ezután 102 lapnyi hiány következik a forrásban (199—300).

[2310] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: eget s földet; Radvánszky: eget földet; Eckhardt: Eget földet; Ács: eget, földet

[2311] Kolozsvár, 1677: mellyben

[2312] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: lehet

[2313] Bártfa, 1660 k.: röstnek