Ugrás a tartalomhoz

Tabularium pulmonologiae

Böszörményi Nagy György dr.

Melania Kiadói Kft.

11. fejezet - A TÜDŐ ÉS LÉGUTAK ANATÓMIÁJA

11. fejezet - A TÜDŐ ÉS LÉGUTAK ANATÓMIÁJA

ANATÓMIA

Mellkas

Csontok

12 borda, szegycsont, hátcsigolyák

Ízületek

Borda-csigolya

Borda-szegycsont

Légzőizmok

Diaphragma (pars lumbalis, costalis et sternalis)

Bordaközi izmok: mm. intercostales ext. et int.

Segédizmok: m. pectoralis maior et minor, m. serratus ant., m. latissimus dorsi, mm. scaleni, m. sternocleidomast., m. nasalis, m. cricotenoideus post, m. genioglossus

Hasizmok: m. obliquus ext. et int. abd., m. transversus abd., m. rectus abd.

Izommozgás: belégzés – activ, kilégzés – passzív izomműködés

Tüdő

Tüdőhatárok

Parasternalis – VI. borda felső széle

Mamillaris – VI. borda alsó széle

Elülső hónaljvonal – VII. borda

Középső hónaljvonal – VIII. borda

Lapocka csúcsvonal – IX. borda alsó széle

Paravertebralis – IX. borda felső széle

Tüdőlebenyek, segmentumok

Lebenyhatárok: fissurae interlobares (pleura visceralis lemezei betüremkedése) Segmenthatárok: kötőszövetes réteg

Hörgőfa

Dichotomia: trachea – alveolus: 23 oszlási generáció

Acinus: egy bronchiolus terminálishoz tartozó egység (HRCT-n ábrázolódik)

Lobulus: 3-5 acinus (hagyományos röntgenen ábrázolódik)

Terminalis respiratoricus egység: 1 bronchiolus resp.-hoz tartozó egység

Conductiv légutak (nincsen gázcsere): trachea – bronchiolus terminalis

Gázcsere: bronchiolus respiratoricus – alveolus

A légutak mikroszkópos szerkezete

Hörgőrendszer:tubularis szerkezet

A lumen felől nézve: mucosa – submucosa – tunica fibrocartilaginea – peribronchialis szövet

Mucosa

Trachea bronchus (1-9): felületi nyákréteg, kehelysejt, csillós hengerhámsejt, kefesejt, basalis sejt, Kulchinsky sejt (APUD).

Bronchiolus (10-14): felületi nyák, kefesejt, csillós hengerhámsejt.

Bronchiolus resp. (15-18): felületi nyák, csillós és csillótlan köbhámsejt, Clarasejt.

Alveolus (19-23): surfactant, pneumocyta I., pneumocyta II., alveolaris macrophag.

Submucosa

Trachea, nagy légutak: haránt izomköteg

Középhörgők: mk. irányban spiralisan futó kötegek

A simaizomréteg vastagsága distalis irányban nő, maximális méret: bronchiolus terminalis

Alveolus

Pneumocyta I: folyadék és fehérje transzport

Pneumocyta II: surfactant termelés

Surfactant:phospholipidréteg – alveolus nyitva tartás (hiánya: újszülött RDS)

Alveolo-capillaris barrier

Rétegei

 • Surfactant

 • Alveolaris epithel

 • Epithel basalmembran

 • Intersticium

 • Capillaris basalmembran

 • Capillaris endothel

Nyáksecretio

Centralisan – kehelysejtek

Peripheriásan – Clara-sejtek

Kehelysejt:csillós hengerhámsejt arány

 • Normális: 1:7

 • Chr. bronchitis: 1:2

Pleura

Pleura parietalis

Részei:pleura costalis, pleura diaphragmaticus, pleura mediastinalis

Rétegek:mesothel – fibrosus kötőszövet – zsírszövet (nyirok és érhálózat)

Pleura visceralis

Rétegek:mesothel – fibrosus kötőszövet – elasticus kötőszövet

Ligamentum pulmonale (pleura kettőzet) a pleura med. áthajlása a visc. pleurába.

Fissurák

A tüdő és a légutak beidegzése

Autonóm afferens rostok

Feszülési receptorok (alveolus)

Irritans receptorok (trachea, bronchusok, bronchiolusok, pleura)

Köhögési receptorok (gége) – n. vagus – kp. idr.

Parasympathicus efferens rostok

N. vagus – cholinerg bronchoconstrictio, nyáksecretio, vasodilatatio

Sympathicus efferens rostok

Paravertebralis C és Th ganglionok – postggl. adrenerg receptorok –

 • b2-receptor: bronchodilatatio

 • a-receptor: bronchoconstrictio

Non-adrenerg, non-cholinerg mechanizmus

Kotranszmitterek: VIP, SP, NKA, NO

A tüdő vér- és nyirokellátása

Pulmonalis keringés (kisvérkör)

Alacsony nyomású rendszer=nagy tágulékonyság

A. pulmonalis – alveolusok körül capillarizálódás – gázcsere – v. pulmonalis

Bronchialis keringés (nagyvérkör része)

Magasnyomású rendszer

A. bronchialis – légutak, erek fala, pleura visc., nyirokcsomók (eredés: jo. – aorta thoracica, bo. – a. intercost., a. subclavia vagy a. thoracica int.)

(Osler-kór: pathologiás számú anastomosis a két rendszer között)

Valódi bronchiolaris vena:

Csak a hilus környékén – v. azygos szívfél – pulmonalis keringés

Nyirokrendszer

Felületes (pleuralis)

Mély (parenchymás, peribronchovascularis)

Submucosalis, subpleuralis, peribronchialis nyirokutak – nyirokcsomók – truncus bronchomediastinalis vagy truncus subclavius – ductus thoracicus

 1. Parietalis subserosus rsz. – mediastinalis, parasternalis nycs.

 2. Visceralis subserosus rsz. – bronchopulmonalis nycs.

 3. Visceralis perivascularis és peribronchialis –

  1. A tüdőállomány mélyén: pulmonalis nycs. vagy direkt a bronchopulm. nycs.

  2. Trachealis és tracheobronch. nycs. – truncus bronchomediastinalis