Ugrás a tartalomhoz

Tabularium pulmonologiae

Böszörményi Nagy György dr.

Melania Kiadói Kft.

A légúti obstructio reversibilitásának vizsgálata

A légúti obstructio reversibilitásának vizsgálata

Acut (inhalált hörgtágítóval)

A tüdőfunkciós méréseket klinikai remissióban kell elvégezni, a vizsgálatot megelőző 24 órában a beteg retard theophyllint, elhúzódó hatású sympathicomimeticumot, a mérés előtt legkevesebb 6 órával rövid hatású β-receptor agonista hörgtágítót nem kaphat.

Diagnosztikus cél:az asthmás betegek elkülönítése

Prognosztikus cél:az ún. post-bronchodilatator FEV1 megállapítása

Az ajánlott hörgtágító adagok: 200-400 mg salbutamol, terbutalin inhalatióban, majd 15 perc múlva mérés vagy 0,5 mg ipratropium bromid inhalatiója után 30 perccel mérés.

A kiindulási FEV1-értéket 15%-kal meghaladó, de legalább 200 ml-es FEV1-növekedés értékelhető reversibilitásként.

Chronicus (systemás hatású corticosteroiddal)

A spirometriás értékeket két hetes systemás methylprednisolon kúra (naponta 0,5-1,0 mg/tskg) előtt és után kell meghatározni. Ugyanez elvégezhető 6 héten át tartó, nagydózisú inhalatiós corticosteroiddal (legalább 1200 μg/nap) is.

Pozitív reversibilitási próba[7] esetén, inhalatiós steroid tartós alkalmazása indokolt.[7] A reverzibilitás feltételei ugyanazok, mint a sympaticomimeticumok esetében.