Ugrás a tartalomhoz

Tabularium pulmonologiae

Böszörményi Nagy György dr.

Melania Kiadói Kft.

22. fejezet - IDIOPATHIÁS ÉS HYPERSENSITÍV INTERSTITIALIS TÜDőBETEGSÉGEK

22. fejezet - IDIOPATHIÁS ÉS HYPERSENSITÍV INTERSTITIALIS TÜDőBETEGSÉGEK

Diffúz infiltratív tüdőbetegségek (interstitialis tüdőbetegségek)

22.1. táblázat -

Sarcoidosis

Proteinosis alveolaris

Wegener-granulomatosis

Idiopathiás tüdőfibrosis

Extrinsic allergiás alveolitis

Eosinophyl pneumonia

Lymphangioleiomyomatosis

Churg-Strauss-syndroma

Pulmonalis amyloidosis

Bronchiolitis obliterans szervülő pneumoniával (BOOP)

Pneumoconiosisok

Lymphangiosis carcinomatosa

Gyógyszerártalom (bleomycin, methotrexat, amiodaron, D-penicillamin)

Haemosiderosis essentialis

Goodpasture-syndroma

Langerhans-sejtes granulomatosis

Lymphomatoid granulomatosis

Sugárfibrosis

Microlythiasis alveolaris