Ugrás a tartalomhoz

Tabularium urologiae

Kisbenedek László dr.

Melania Kiadói Kft.

Diagnosztikai algoritmus

Diagnosztikai algoritmus

CT

4.6. táblázat -

Tumorra utaló jelek
Életlen kontúr
Vesetok megszakadása
Hypodens centralis necrosisok
Cysticus tumor esetén vastag irregularis falak
Informál
A környező szervekkel való viszonyára
Nyirokcsomó áttétre
V. renalis érintettségre
V. cava thrombusra
Kontrasztanyaggal végzett CT esetén utal a contralateralis vese functiójára


MRI

4.7. táblázat -

Indikációja
Veseelégtelenség
Kontrasztanyag allergia
V. cava thrombus határainak kimutatására a legjobb


Mellkasröntgen

Metastasis keresés

Csontscintigraphia

Metastasis keresés

IVP

Fakultatív vizsgálat, vesedaganat kórismerésére ritkán használjuk

Angio-CT

Nem rutinvizsgálat, csak partialis veseresectio esetén indokolt

Vesebiopszia

Ritkán, kétes esetekben ultrahang vagy computer vezérelt biopsia szóba jön (szórás, implantatio veszély)

PET (pozitron emission tomographia)

Metastasis, recidiva kivizsgálására alkalmas lehet kellő tapasztalat még nincs.

A vesesejtes carcinoma prognózisát befolyásoló tényezők

TNM

Grading

Vena érintettség

Kor

Általános állapot

Cytogenetikai markerek (pl.: a 14-es vagy 16-os chromosoma abberatiója)