Ugrás a tartalomhoz

Tájtervezés - tájrendezés

Dr. Csemez Attila

Mezőgazda Kiadó

4. melléklet. Erzsébet-emlékfásítások Heves vármegye területén

4. melléklet. Erzsébet-emlékfásítások Heves vármegye területén

A településnevek múlt század végi írásmódját megtartottam. (A felsorolás az Erzsébet királyné emlékfái, 1899. c könyv 46. és 47. oldaláról származik.)

Beretvás Endre, Karácsond. Kará-csond község lőterén 4 drb vadgesztenye- és 14 drb erdei főfából buxusokkal szegélyezett ligetet alakított, melyet a község Erzsébet királyné emlékfái felírású táblával jelölt meg.

Eger rend. tan. város közönsége a lyceum előtti téren ültetett emlékfákat.

Egri m. kir. állami elemi iskola az iskola udvarán 14 drb fenyő-, 14 drb tölgy- és 14 drb kőrisfát ültetett.

Egri m. kir. dohánygyár 12 drb. Thybai Asenlus és nyárfát ültetett.

Gy.-tarjáni községi elemi iskola a róm. kath. templom melletti teret Erzsébet tér-nek nevezte el s abba 30 drb pyramis akáczfát ültetett.

Gyöngyösi községi elemi iskola az iskola udvarán 7 drb hárs-, 10 drb kőris- és 3 drb eperfát ültetett.

Gyöngyös rend.tan. város közönsége a kórház-téren 28 drb vadgesztenyfát ültetett a lakosok közt pedig 500 drb gyümölcsfát osztott szét.

Hatvan róm. kath. egyház a templom körül 160 drb akáczfát ültetett.

Gróf Károlyi Mihály, Parád. A hitbizományi uradalomban Vörösvár környékén 200 drb Kerekégres környékén pedig 600 drb vadgesztenyefát ültetett.

Ludasi községi elemi iskola az iskola udvarán 12 drb eperfát ültetett.

Perlaky Zeno, Domoszló, 11 drb fenyőfát ültetett, melyet emléktáblával jelölt meg.

Pétervásárai kir. járásbíróság a járásbírósági épület udvarán 24 drb tölgyfát ültetett.

Pétervásárai róm. kath. egyház 60 drb fenyőfát ültetett.

Puszta-Szárazbeői községi elemi iskola az iskola udvarán 4 drb akáczfát ültetett.

Samassa József egri érsek. Eger. Az egyházmegyében 5080 drb különböző faju disz- és gyümölcsfát ültettetett.

Adács község elöljárósága 70 négyszögöl területet kőris-, bükk- és tölgyfával ültetett be, ligetté alakította és deszkakerítéssel látta el.

Aldebrö község elöljárósága a Nagyréten akácz- és füzfa ültetésével ligetet létesített.

Apcz község elöljárósága a szűzkút körül 20 nyárfát ültetett.

Aranyos község elöljárósága 10 drb emlékfát ültetett.

Átány község elöljárósága drb emlékfát ültetett.

Atkár község elöljárósága 20 drb szomorú fűzfát ültetett és Erzsébet királyné emlékfái feliratu táblával látta el.

Bakta község elöljáróság a főutczát Erzsébet-utczá-nak nevezte el és azonkívül 12 drb hársfát ültetett.

Bátony község elöljáróság 5 drb hársfát ültetett.

Bátor község elöljárósága 30 drb emlékfát ültetett.

Bekölcze község elöljárósága a templom körül 100 drb ákáczfái ültetett.

Bessenyő község elöljárósága a köztéren ültetett emlékfákat.

Bocs község elöljárósága 10 drb. emlékfát ültetett.

Boczonád község elöljárósága a templom körül 120 drb akáczfát ültetett és jelzőtáblával látta el.

Csehi község elöljárósága 200 drb hársfát ültetett.

Deménd község elöljárósága 12 drb hársfát ültetett.

Detk község elöljárósága a híd körül 12 drb jegenyefát ültetett és a hidat Erzsébet-híd-nak nevezte el.

Domoszló község elöljárósága Erzsébet-kert-et létesített és oda 1200 drb eper- és 20 drb fenyőfát ültetett és jelzőtáblát alkalmazott.

Dormánd község elöljárósága a templom körül 8 drb bálványfát ültetett.

Ecséd község előjárósága a főtéren Erzsébet-liget-et létesített.

Eger-Szalók község elöljárósága a templom körül 22 drb emlékfát ültetett.

Erdőtelek község elöljárósága a vasuthoz vezető úton 70 drb vadgesztenyefát ültetett és azokat Erzsébet fái-nak nevezte el.

Erk község elöljárósága akáczfák ültetett és Erzsébet-liget-et létesített.

Feldebrő község elöljárósága a templom körül 180 drb emlékfát ültetett.

Felnémet község elöljárósága a főtéren 5 drb emlékfát ültetett.

Felső-Nána község előjárósága 5000 drb akáczfa ültetésével egy erdőt létesített.

Felső-Tárány község előjárósága a főúton két sor hársfát ültetett.

Füzes község elöljárósága 4 drb emlékfát ültetett.

Füzes-Abony község elöljárósága a templomtéren 40 drb vadgesztenyefát ültetett.

Gyöngyös-Halász község elöljárósága az iskola előtt 4 drb akáczfát ültetett.

Gyöngyös-Oroszi község elöljárósága a Szent-János-szobor előtt és az iskola előtt emlékfákat ültetett.

Gyöngyös-Pata község elöljárósága a vár körül 5 drb emlékfát ültetett.

Gyöngyös-Püspöki község elöljárósága 85 drb emlékfát ültetett.

Gyöngyös-Tarján község elöljárósága ligetet létesített.

Hasznos község elöljárósága 300 négyszögöl területen emlékfák ültetésével Erzsébet-liget-et létesített.

Hatvan község elöljárósága a templom körül 200 drb akáczfát, a főtéren pedig 6 drb hársfát ültetett.

Heves község elöljárósága emlékfákat ültetett.

Hort község elöljárósága a községház előtti téren emlékfákat ültetett.

Ivád község elöljárósága 6 drb emlékfát ültetett.

Kaál község előjárósága a községház udvarán 10 drb gesztenyefát ültetett.

Kápolna község elöljárósága a templom-téren 50 drb emlékfát ültetett.

Karácsond község elöljárósága a főteret Erzsébet tér-nek nevezte el és azt fenyő- és gesztenyefákkal ültette be.

Kerecsend község elöljárósága a köztéren 27 drb emlékfát ültetett.

Kis-Köre község elöljárósága 300 drb eperfát ültetett.

Kompolt község elöljárósága az iskola előtt 14 drb emlékfát ültetett.

Kömlő község elöljárósága az iskola udvarán akáczfát ültetett.

Lelesz község elöljárósága emlékfákat ültetett.

Lőrinczfalva község elöljárósága 50 drb tölgyfát ültetett.

Ludas község elöljárósága emlékfákat ültetett.

Maklár község elöljárósága az iskola előtt 12 drb fenyőfát ültetett.

Markaz község elöljárósága a temető mellett ültetett emlékfákat.

Mezőtárkány község elöljárósága 15 drb hársfát ültetett.

Nagy-Füged község elöljárósága a templom körül 9 drb szilfát ültetett.

Nagy-Iván község elöljárósága a községház előtt 20 drb akáczfát ültetett.

Nagy-Rhéde község elöljárósága a meglevő akáczot Erzsébet királyné emlékeül felírású táblával jelölte meg.

Nagy-Tálya község előjárósága a községháznál 7 drb akáczfát ültetett.

Pély község elöljárósága 1200 drb fűz- és nyárfa ültetésével Erzsé-bet-ligetet létesített.

Pétervásár község elöljárósága 18 drb emlékfát ültetett.

Poroszló község elöljárósága több közhelyen 180 drb emlékfát ültetett.

Rózsa-Szent-Márton község elöljárósága 2 drb szomoru fűzfát ültetett.

Sarud község elöljárósága a kut körül ültetett emlékfákat.

Sirok község elöljárósága a főútczát Erzsébet-utczá-nak nevezte el és oda 24 drb hársfát ültetett.

Solymos község elöljárósága az iskola és templom közti teret Erzsébet tér-nek nevezte el és befásította.

Szalja község elöljárósága 150 drb eperfát ültetett.

Szarvaskő község elöljárósága 5 drb szomorúfűzfát ültetett.

Szék község elöljárósága 4 drb fenyőfát ültetett.

Sz.-Jakab község elöljárósága a templom körül 1 drb hársfát ültetett.

Sz.-Mária elöljárósága a községház előtt 8 drb gesztenyefát ültetett.

Szólát község elöljárósága a templom téren 10 drb emlékfát ültetett.

Szucs község elöljárósága 20 drb akáczfát ültetett.

Szurdok-Püspöki község elöljárósága a templom körül 16 drb hársfát ültetett.

Szücsi község elöljárósága akácz- és eperfákat ütetett.

Tar község elöljárósága 12 drb gyümölcsfát ültetett.

Tarna-Bod község elöljárósága a főteret diszfákkal beültette és azt Erzsébet tér-nek nevezte el.

Tarna-Méra község elöljárósága a templom előtt 12 drb emlékfát ültetett.

Tarna-Örs község elöljárósága a községház körül levő erdő Erzsébet-liget-nek nevezte el.

Tarna-Szt. Miklós község előjárósága 30 drb akáczfából álló csoportot ültetett és azt Erzsébet-liget-nek nevezte el.

Terpes község elöljárósága 4 drb fenyőfát ültetett.

Tisza-Füred község elöljárósága négy holdas területen 300 drb tölgyből, 100 drb kőrisből és 200 drb hársfából egy ligetet létesített

Tisza-Igar község elöljárósága Erzsébet-liget-et létesített.

Tisza-Nána község elöljárósága 800 drb fűzfa ültetésével Erzsébet ter-et létesített.

Tisza-Örs község elöljárósága 400 szögöl területet akáczfákkal ültetett be.

Tisza-Szőllős község elöljárósága a templom előtt 4 drb tölgyfát ültetett.

Tófalu község elöljárósága 200 drb akáczfát ültetett.

Ugra község elöljárósága 1899. év őszén fog emlékfákat ültetni.

Vámos-Györk község elöljárósága a templom körül szomorú kőrisfa-csoportot ültetett.

Váraszó község elöljárósága 20 drb vadgesztenyefát ültetett.

Vécs község elöljárósága a községház előtt 30 drb eperfát ültetett.

Veresmart község elöljárósága 4 drb fenyőfát ültetett.

Vepelét község elöljárósága a templom körül 36 drb emlékfát ültetett.

Vezekény község elöljárósága 20 drb akáczból facsoportot létesített és azt Erzsébet-liget-nek nevezte el.

Visznek község elöljárósága 400 négyszögöl területet díszfákkal ültetett be és azt Erzsébet királyné emlékfái feliratú táblával jelölte meg.

Zaránk község elöljárósága a főutczán 30 drb akáczfát ültetett és azt Erzsébet-liget-nek nevezte el.

Zsadány község előljárósága az iskola és községház közti téren 30 drb akáczfát ültetett.